synkrotroner

Synkrotroner

 

Det finns ett 50-tal synkrotroner runt om i världen och slumpen förde mig in på denna något smala bana för runt 25 år sedan. Jag började min karriär som användare dvs jag gjorde själv experiment på dessa anläggningar. Jag har sedan mer och mer arbetet med att hand om forskare som vill göra experiment eller varit med om att bygga upp nya experimentstationer. De senaste 10 åren har jag varit med om att bygga upp en helt ny och världsunik anläggning, MAX IV i Lund. Denna något nördiga specialisering har gett mig möjlighet att arbete med människor från från nästan hela världen både på hemmaplan samt på liknande anläöggningar på snart sagt varje världsdel.

Ett 50 tal vetenskapliga artiklar har det blivit samt några försök till mer populärvetenskapliga alster (se nedan). Jag har också haft förmånen att få presentera MAX-lab och MAX IV under åren i en rad olika sammanhang från Eslöv till Shanghai!

 

Några mer populärvetenskapliga alster med länkar:

Industriell användning av MAX IV, Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 12 December 2014

 

Status of the MAX IV Laboratory, Yngve Cerenius, Franz Hennies & Pedro Fernandes Tavares, Synchrotron Radiation News (2016) 29 [1] 34-38

 

MAX lV framtidens jätteröntgen en snart preskriberad insats på Vetandets Värld 2012

 

Här var det en sk front end på SLS i Schweis som hamnat i vårt fokus.

Vid något väldigt enstaka tillfälle kan man ha tur och det arrangeras någon relevant konferens på ett trevigt ställe, typ Hawaii som i detta fall.

Så här det ser ut i TPS, en alldeles nybyggd synkrotron i Taiwan.

Packbridge årstämma i Eslöv!

Ingen detalj är för liten! Här på Petra 3 i Hamburg för att studera det centrala flytande kväve systemet.

Fast för det mesta är man förstås hemma på kontoret och harvar!