Flygböcker

Caproni B16 och Saab J 21 på och runt Såtenäs

Fotografierna tagna av flottiljfotografen på F 7 någon gång på 1940-talet

Flygböcker

Här nedan finns min flygbokssamling, i lite olika format och sammanställningar...

Mera flygböcker...

Här återfinns några av de artiklar som jag skrivit om flygböcker:

Allhems förlag (1936-81), detta vattenhål för alla som gillar kvalitet i såväl innehåll som inbindning. Här Flygboken (1945) i tre olika varianter! På flankerna två versioner av halvfranskt, den högra numrerad och i mitten ett likalades numrerat skinnband.

Mitt intresse för flyg började som för så många andra redan i tonåren. Segelflyg, modellbygge och så naturligtvis drömmen att bli pilot i FLYGVAPNET! Jag läste allt som gick att få tag i om flyg, vare sig det var tidningar eller böcker. När UTK (Uttagningskommissionen) några år senare tyckte att StriL (marktjänst) kanske var ett bättre alternativ än pilot hade jag redan början till ett bibliotek därhemma, och min karriär som fåtöljpilot började! Samlingen har sedan sakta vuxit ut, med inriktningen svensk flyglitteratur (skriven på svenska eller om svenskt flyg). Jag förmodar, utan att veta, att jag idag har en av de största privata samlingarna inom detta område. Det må erkännas att jag emellanåt ramlar över ett och annat alster som svårligen kan härledas till Sverige, men då har jag i allmänhet i generositetens tecken gett mig själv dispens. För vem kan motstå en riktigt tidig Jane, eller rara flygböcker om det står Lilienthal, Tholin, le Corbusier, Udet eller Eifel på omslaget!?


Mitt bokintresse har med åren vuxit till att även inkludera upplagor och inbindningar. Det är fördelen med att samla äldre flygböcker att man även får uppleva en tid då boken i sig var ett gott hantverk, ibland tom ett konsthantverk. Jag försöker att bara samla på böcker i mycket gott skick. Här har Stig Kernell (1922-2014) varit till ovärderlig hjälp genom att leta upp fina exemplar åt mig. Är det ändå så att jag har känt mig ”tvingad” att köpa en bok i sämre kondition har jag alltid fått hjälp av den mycket skicklige bokbindaren Arne Nilsson i Hässleholm.


Jag tycker också att det är roligt att kategorisera och klassificera mina flygböcker och skulle gärna medverka till att ta fram en databas över svensk flyglitteratur. Kernell, Thinesen och Sollinger har gjort stora insatser inom området, var och en på sitt eget personliga sätt, nu är det bara att knyta ihop säcken…


En vacker bukett privatinbundna flygböcker - signerade Arne Nilsson i Hässleholm