Veterinär smittskyddshistoria

"Värsta katastrofen efter världskriget" Lennart Nilssons bildserie om mul- och klövsjuka från tidningen Se nr 51:1951

Jag har under hela mitt veterinära yrkesliv varit intresserad av och arbetat med smittskydd i olika former, vare sig målgruppen har varit folk eller fä! Sedan 2006 tjänstgör jag inom Försvarsmakten och har nu förmånen att arbeta med förebyggande hälso- och sjukvård för militär personal. Tjänstgöring utomlands, vare sig det är på en camp i Mali, Afghanistan eller på ett fartyg utanför Somalias kust kräver en hög beredskap inför olika medicinska hot. Här finns många arbetsuppgifter.


Veterinär smittskyddshistoria

Den som är intresserad av veterinär-yrkets historia och agrarhistoria måste besöka det Veterinärhistoriska museet i Skara - en pärla!

Här återfinns lite blandat material från den sammanställning om veterinär smittskydds-historia, som jag skrev åt Djursmitts-utredningen (SOU 2010:106).