sid 1 Farmor

Anna Cerenius (född Kullberg)


Verkligen roligt för mig att få återse dessa ungdomskort på mamma! Jag saknar väl helt kännedom om namnen på de andra, men kan bidra med lite annat material. Mamma var alltså utbildad sjuksköterska. Delvis åtminstone skedde utbildningen på Sahlgrenska (numera Universitetssjukhuset). Vid ”examen” fick man den sköterskebrosch, som jag minns mamma var så glad över. Du ser den tydligt på kort nr 3, vit med blått malteserkors och inskriptionen A S S (som jag inte vet vad det betydde, men som enl. mamma skulle tolkas ”alla snälla systrar”!). Som sjuksköterska arbetade hon en tid på Styrsö kustsjukhus. Samma ö i Göteborgs södra skärgård som mormor bodde på en tid, då morfar gick på sjön. Du har hört mig berätta om då han kom hem efter en av sina långresor, mönstrade av i Göteborg, tog skärgårdsbåten, som gick till Brännö och Donsö, men inte la till vid Styrsö, varför Herman knopa fast sjösäcken i midjan, hoppa i och sam iland till Hilda. True love! - Men främst har mamma berättat om sin tid som sköterska på dr Allards klinik i Kungälv (jag googlade på Henrik Allard och fann att han bl a gett namn åt en gata uppe på Guldheden). Jag minns hur hon blev varm i rösten, när hon berättade om sin avhållne klinikchef och jobbet där under tiden för bl a spanska sjukan. Jag tror att mamma passade väldigt bra som sköterska! Det var under denna tid hon på något sätt (jag vet inte hur) träffade pappa. Jag minns hur hon en gång, lite generad men tror jag också lite stolt, visade mig en dikt som några patienter från kliniken skrivit till henne inför det stundande giftermålet med temat: Strunt i prästen, bliv hos oss! Men det gjorde hon alltså inte, vilket väl bland andra du och jag kan vara lite glada över!


Sid 1

Anna i mitten
Anna till vänster