sid 10 Kungen

Kungen!


Jag tror att bakgrunden till begravningsbilden är följande: Lysekils mångårige borgmästare, Granqvist, dog under något av pappas senare år i stan och pappa jordfäste honom naturligtvis och lade den vackra kransen från kyrkliga kommunen. Jag grundar detta inte så mycket på minnet (jobbade nog i Luleå eller Oviken då) utan mera på att jag känner igen åtminstone den ene av de båda hög-hatt-klädda gubbarna till höger som stadskamrer och pappa till en av mina kompisar. Denna gång helt utan problem. Det är alltså förutom pappa Lysekils borgmästare Granqvist, som är kungens sällskap. Kan inte tillräckligt mycket om kungliga för att veta om 1950 (omkring) var tiden för Gustaf A:s eriksgata? Lite kul detaljer kring kortet: kungen och inte borgmästaren skulle naturligtvis ha stått i mitten, och jag tror mig veta att konvenansen krävde att i kungens omedelbara sällskap (som här) hade man inte på sig hatten – som pappa men inte borgmästaren har!
Sid 10

Borgmästare  Granqvist begravning
Kungen på besök i Lysekil