Brev 1-5

BREV 1


Jerusalem den 10/10 1896


Älskade föräldrar och syskon!

Tack så mycket för det härkomna brev som jag fick mottaga i onsdags.  Det var kärt att höra att ni var vid någorlunda god hälsa. Jag väntade att ni far skulle skrivit lite också, fann inget ord. Hoppas ni skriver nästa gång. Det var underligt att höra vad som hände när vi reste(*). Tänk vilken helig och fruktansvärd Gud och han skonande den gången. Vi får se prov på Guds långmodighet, hans kärlek till människan hur han söker att få människorna att taga varning utav någonting. Människan vill helst gå sina egna väger. Han vill ej överge sitt liv och på den vägen får varken jag eller någon annan dela härligheten om vi ej har förnekat oss


(*) Det var ett fruktansvärt åskväder i Nås snart efter de hade åkt.


(sid 2)


själva vad vi vill i likhet med Jesus. Det finns ingen lättare väg än att försaka sitt liv. Det hjälper ej hur vi söker att tänka ut. Gud står vid sitt ord. Lyckliga de som väljer Gud först. Detta får vi erfara. När vi det gör har vi ro och frid, annars motsatsen. Så har hag jag känt. Jesus aktade ej sig själv utan utblottade sig och tog på sig en tjänares skepnad och blev frestad i allting. Lika som vi. Dock utan synd. Därför kan han hjälpa oss som frestas. När jag känner strider och slitningar i mitt inre så har jag att påminna mig Jesu tillvägagående för att övervinna. Hur han kämpade och bad och blev bönhörd därför han höll Gud trofast. Tänk han som var Guds son fick känna så att han utropade min Gud, min Gud hvi haver du öfvergivit mig? Han stod i frestelsens stund och ej ryggade tillbaka och i hans kraft kunna vi övervinna vi får höra sanningen så klar och okonstlad.


(sid 3)


Det är ett under att Gud har fått nedlagt utav sin andels gåvor uti några människor i denna tiden som så enkelt kan utdela sanningen. Men med detsamma i en sådan kraft att det känns att Guds ord är ett tveeggat svärd och går igenom till dess det åtskiljer själ och ande. .. och märg och är en domare över hjärtans tankar och uppsåt. Vi har att se till så att vi har olja i våra lampor annars blir vi rädda när vi får här anskrivit nu brudgummen kommer, tiden är kort. Det är underligt hur det hastar framåt. Idag har det gått en stor massa med soldater (*) och andra folk här förbi som skulle ut och kriga. Såg deras hustrur följde med på väg hit även hade sina små barn på sina armar. De gråto, de stannade här utanför en lång stund. Bröderna bar vatten till dem. De voro mycket tacksamma därför. De spelade på sina trummor medan det sägs vara ej längre än 180 engelska mil härifrån de stannade


(*) Jerusalem var en del av det Osmanska riket från 1517 till dess upplösning 1917.1896 präglades det av det begynnande sönderfallet då flera kristna stater på balken bröt sig ur detsamma och samtidigt som massmord skedde på den armenska befolkningen. Kanske var soldaterna på väg till det begynnande Grek-Turkiska kriget?


(sid 4)


Vi förnimmer att Gud har bråttom med att lära oss känna vad uti våra hjärtan är. Han visar oss att vi är helt odugliga som av oss själva. Att kunna tro och lita på Gud. Människohjärtat är ett illfundigt ting över alla ting och ingen annan än Gud utransaka det. Och detta var Guds avsikt med oss att vi blev förda hit på det vi skulle få lära detta. Jag erfar när min vilja är undergiven Guds så kan jag instämma Kristi ok är ljuvligt och hans börda lätt och detta går ej utan kamp och strid och Gud giver oss kraft för var dag endast vi aktar på hans ord. Måtte Gud få verka uti er vad honom tänkt och behagligt är han vill visa er på vilken väg ni även stadda. Han älskar er och vill frälsa er och göra er lyckliga för tid och evighet. Jag måste nu sluta för denna gång ty jag vill lämna rum åt Hanses Anna. Jag är nu bättre än jag var sist jag skrev till er (*). Många kära hälsningar medföljer till er alla från er dotter och syster Katrina. En särskild hälsning till barnen från er faster.


(*) Det är ju också synd att detta första brev seknas i samlingen då det hade varit mycket spännande att läsa om hennes intryck från resan som måste ha varit ett riktigt äventyr för henne.


(*) Man kan ju inte låta bli att reagera på att hon inte nämner att Tipers Karin blev mycket sjuk i stort sett samtidigt som hon kom till Jerusalem och när detta brev skrivs ligger mycket sjuk i feber och dör en vecka senare (17 okt 1896). Vidare har Möckelinds yngsta dotter just dött (21 sept 1896) (i marginalen)   


Vill ni ej skriva till mig någon gång. Gör det snart.

Brevet jag fick från er har gått på 14 dagar. Det har kommit många brev ifrån Nås nu. Vi är mycket glada att få höra dem. Skriv snart vi väntar.

Jag att ni far och mor skriver och alla därhemma nästa gång. Syster Anna kan hjälpa er mor.

Vill ni vara snälla och sända Annas brev till Karin. Ni får läsa det först.

Tack så mycket Per för brevet. Jag minns väl den stunden du nämnde och alla andra med er. Gud är kärleken. Gud är kärleken detta måsta jag hålla framför känslorna. 

Hälsa så mycket broder Erik med familj. Jag väntar snart ett brev ifrån dem. Syster Anna jag tror att skall få ett kort att sända dig snart. Skriv och tala om hur du mår. Hälsa alla grannar, alla släktingar och så många som vill emottaga hälsningar.       

 

SvD från den 29 juli 1896 som beskriver deras avfärd från Nås

Ett vykort från hamnen i Jaffa. Dit de ankom den 14 augusti och där de var tvugna att lämna skeppet Andros ute på redden och bli förda med småbåtar in i hamn.

BREV 2


Jerusalem den 22/11 1896


Mina dyra och älskade föräldrar och syskon och svägerskor och barn!

Hjärtligt tack för brevet som jag fick mottaga från er i onsdags. Var jag ser att ni lever och har hälsan vilket jag är glad att få höra och även jag är nu frisk och krafterna tilltaga dag för dag. Du bad syster att jag skulle säga om något fattas mig och då får jag säga ingenting. Vi har allt över vår förväntan så att det är ett under för oss att vi kan ha det så gott på allt sätt. Kläder har jag det vet du. När jag har alla med mig, våra Nås kjolar gör vi om och begagnar dem. O! huru fort denna tiden har gått. Att nu är det vinter hos er. Här har varit mycket varmt ännu mitt på dagarna. Idag är det mulet och svalt och regnar litet.


(sid 2)


Allt är bra endast jag kan tjäna Gud av hela mitt hjärta. Här får vi höra vägen den vi vandra skall. Ljuset är så starkt att det genomtränger och upptäcker vad i hjärtat fördolt är. Och gud har fört mig och oss alla hit för att pröva oss om vi vill tjäna honom eller ej. Valet står fritt för oss en var. Och jag väljer Gud för att få min egen vilja undergivens Guds ty jag vet att på ingen annan väg kan jag få del i härligheten. Vi får höra var dag hur vi har att försaka våra liv och älska våra nästa som oss själva. Annars har vi ej vår del i Gud och härtill är vi odugliga som av naturen. Ty människan vill älska sitt eget endast. Och genom tron på Gud kunna vi övervinna allt. Som Guds folk i det flydda har gått fram. Moses kunde ha blivit en stor och mäktig man i Egypten men han ville hellre gå ut därifrån med Guds folk och lida försmädelse än till en tid hav lust i synden ty han höll kristi försmädelse


(sid 3)


för större än rikedom än alla Egyptens skatter. Ty han såg efterlönen och därtill vill även jag sträcka mig och kämpa emot allt som jag känner vill draga mig bort från Gud. Det finns ej lycka och sällhet på annan väg. Förliden vecka var vi ut några en dag och såg de spetälska. Ni kan aldrig tänka er vilket elände. De satt utanför sitt hus efter vägkanten. Det var mycket smuts, luktade förfärligt. Somliga av dem voro händerna avärkta, andra fötterna och  ögonen var helt borta så att röda köttet satt fram inne i ögonhålen på somliga. Andra åter var utan näsa, en kvinna hade värk i munnen och gapade för att spotta men hade ej förmåga därtill. Hon såg mycket lidande ut. Det var allt gammalt folk största del männen utav dem vi såg. De fick litet pengar av oss 50 daler. Däröver blev de mycket glada. Det är många och underliga ting vi här har fått beskåda. Detta är ett land som


(sid 4)


är olik alla andra länder. Ingenting har växt på marken sedan vi kom hit annat än frukt och sådant de har har planterat. Vatten har vi tillräckligt ännu. Maten har blivit mycket bättre. Jag kan äta med god aptit. Vi får färskt kött nästan till var middag som är mycket gott. Jag har varit inne hos Tipers(*) medan jag har skrivit ty det var bästa platsen emedan där ej var några barn utan det var.. De bor i andra våningen. Josef L och Brita(**) är i samma rum som de. Matses(4*) bor i samma våning. Ett rum emellan dem. Jag har flyttat i ett rum(***) i nedre våningen. Hanses Anna och Anna Matson (5*)och jag bor tillsammans. 2 flickor från Skåne, en kvinna från Värmland som har 2 flickor och en från Norge. Måste nu närma mig slutet för denna gång ty jag vill skriva litet till barnen. Många hälsningar till er alla både små och stora från eder dotter och syster

Katrina Person


(*) Återigen intet ord om att Tipers Karin hade dött en månad tidigare.

(**) Josefs Lars Larsson med hustru Dalmans Brita Olsdotter

(***) Även om huset var stort och hade 25 st rum så blev det snabbt trångbott för i synnerhet då de

ofta fick tränga ihop sig då en viktig inkomst för kollonin var att hyra ut rum åt gäster. detta drabbade

i synnerhet Nåsborna.

(4*) Gästgivar Mats Matsson med familj

(5*) Hanses Annas Persotter respektive Anna Matsson (dotter t Gästgivar Mats)


(marginalerna)O! Mina älskade jag ser att ni vill hjälpa mig hem. Om jag skulle följa min vilja efter då skulle jag gå men det vågar jag ej. Jag vill hellre nedlägga min vilja än att gå miste om det eviga livet. Och förbida Guds tid i allt och gå när Guds tid kommer

.

Matses och Tipens bad mig hälsa så mycket och tacka för hälsningar och äfven alla från Nås hälsar

Broder Erik med familj jag väntar brev var ..dag jag får vänta från ifrån far också. Skriv så jag får ett till jul.

Har det gått bra för dig syster att gå vall. Jag har varit hos er med mina tankar överallt. Har ni ej fått porträtten som jag sände. Jag undrade om någon skulle ha öppnat brevet och tagit dem när jag ej hörde något om det..


Hanses Anna ber om sin särskilda hälsning till Jan och tackar så mycket för brevet hon fick för en tid sedan. Hon tänker skriva snart. Hälsa honom från mig och tacka för hälsningarna och alla i hans hus och Gästgivaers. Hälsa mycket Jont Lars och tacka för hälsningarna och alla grannar. Hälsa prostinnan och alla där. Hälsa alla släktingar och så många som vill vara hälsade. Det väl att Anders har fått sig ....


Som jag sagt förut har tänkt fotografera(*) mig och sända dig ett kort som jag lovat. Nu passade det ej att få göra det. Du måsta nöja dig ändå. Jag är glad att du är hemma med far och mor. Se till dem väl och gör vad du kan. Går ni mor i ladugården nu också. Ni skall kläda er väl så att ni ej fryser. Begagna kalsongerna som jag stickade åt er. Som det är strumpor vid. Jag stickar litet var dag mestadels strumpor.


(*) Tyvärr har jag inget kort som jag med säerhet kan säga föreställer henne från Jerusalem  så det är tveksamt om det någonsin passade

Huset som låg i de muslimiska delarna av gamla Jerusalem hade  tillhört pasha Rabbah al Husseini var stort  men blev ändå snabbt trångbott. Här är hela kolonin samlade (1901) i konungarnas dal.

BREV 3


Del av brev troligen kring nyår 1897


på sina ställen de sådde före Jul är det grönt nu. Är det ej underligt, var vi än ser och hör på detta yttre finns ingenting som kan förnöja oss annat än Gud. Visdomen och djupheten som är en hemlighet för allt förnuft kommer ut klarare för varje dag. Det är förunderligt hur .. Gud arbetar ibland oss. Vi får göra den ena  upptäckten efter den andra på vårt eget fördärv.  Gud vill utblotta oss helt på det han måtte få äran för allt. O huru vi har fattat Guds ord för, endast i bokstaven och gått förbi det viktigaste som heter, du ska älska din nästa som dig själv. Vi får höra sådana djupa sanningar så det känns som det vore för djupt att kunna fatta det. Fastän det är aldrig så enkelt. Jakob(*) sade häromdagen så sant som det är att ett fartyg går i sank med ett hål i bottnen om det ej blir lagat. Så visst är det att vi går till fördärvet med ett enda


(*) Jakob Eliahu (Anna Spaffords fosterson) som var med till Nås och hämtade jerusalemsfararna.


(nästa sida)


begär i våra hjärtan om vi ej söker att få allt utrotat på den enda ena vägen. O vilken nåd oss har kommit till del. Då vi här har kommit samman så många för att bli förenade till ett. Det är så underligt att se och höra dessa människor omkring här. Huru de aktar och väntar på förlossningen(*). Det vilar ett stort ansvar över oss. Hur vi använder detta ljus som framgår så klart för var dag. Vi har att alltid hålla oss nära Herren Jesus för att bli ljus i denna mörka världen. Idag har vi söndag som är den 24. Mycket vackert väder idag. Om ej avståndet var så långt oss emellan än ni kunde komma hit i en hast och får höra vad vi får höra. Måtte Gud få öppna era hjärtan och bevisa er nåd och barmhärtighet. Vi veta att detta är hans lust. Ty han vill ej bortkasta någon som vill av allt hjärta söka honom. Den det vinner han ska allt detta få äga. Ingen kräves utan att redligen kämpar.


(nästa sida)


Jag måsta nu närma mig slutet för denna gång ty jag vill sända ett kort som jag fick på staden. Ni kan ge Erik det, när ni alla hemma får se det. Tack så mycket Far och mor för hälsningar och allt jag fått. Var snäll och påminn Anna att hon snart skall skriva. Många kära hälsningar medföljer till er alla både små och stora. Hälsa så mycket Erik att han skriver snart ifall han ej har sänt något när ni får detta: från eder dotter och syster Katrina Person

Några ord till dig Lars. Tack så mycket för ditt brev. Det är mig så kärt att få några ord ifrån er. Roligt att höra det går bra i skolan för dig. Var alltid snäll och be Gud att han vill verka lust och vilja i din själ att söka honom. Jag kommer mycket ihåg er alla. Nu har jag nyss ätit middag. Det var risgryn, kött, blomkål, välsmakande och ibland rovor och morötter alldeles lika dom hemma.


(nästa sida)


Jag kan läsa någorlunda innantill men ej förstår något om det ej går nära svenska(*). Att försöka att tala det känns mycket värre. Barnen de har lärt sig mycket så jag förstår ej knappast mycket när de talar. Jag glömde nämna att vi alla fick julklappar. Jag fick en bibel, en mössa och tråd och en sten  att sätta ett kort i och ett vitt band att ha omkring halsen. Ni kan tänka er vilken hög detta skulle vara för att alla skulle få något. Över 130 presenter och även på nyårskvällen hade vi detsamma nämligen med mat men ingen mjölk annat till än till kaffe. På nyårsaftonen var Jugas Jon(**) och körde till ett potatisland .. en .. har lämnat för oss. Bröderna är ute och arbetar i vingården var dag som det är vackert väder.


(*) Nåsborna skulle lära sig engelska då fort som möjligt.

(**) Jugas Jon Olsson


(i marginalerna)


Du frågade syster om spinnrocken och då vill jag säga det att Anna får den. Jag tycker mig minnas att Stina frågade efter den en gång. Jag vet väl att ni ej har något emot det. Hälsa alla omkring er och faster och alla släktingar. Var snäll och skriv några ord för henne till mig.

Och efteråt hade vi apelsiner. Här får vi äta flera fikon än potatis och allt är bra. Endast jag är i gud. Därsom vill jag vinnlägga mig om att förbli.  Många kära hälsningar följer till dig och alla från din faster Katarina. Jag väntar mera brev från er. Skriv lite allesammans. Lev väl.


Anna Spafford fosterson Jakob Eliahu (Spafford) som var med Olof Larsson till Dalarna när han hämtade Nåsborna. Han lärde sig svenska och spelade sedan en viktig roll i deras undervisning.

En bild av Jerusalem (tagen från norra muren) från 1897.

BREV 4


Jerusalem den 6 juni 1897


Dyra och älskade föräldrar och syskon samt alla därhemma!

Tack så mycket för brevet som jag fick mottaga från er den 13 maj. Det är gott att få höra att ni lever och har hälsan och även jag har hälsan och mår gott och ännu bättre dagar randas när vi skall bli befriade från att köttets och andens besmuttselse och detta är vårt mål med var dag. Att döda den gamla människan med alla dess luster och begär så att en ny människa kan .. och leva. I sanning kan jag säga, mig är en stor nåd vederfaren att jag är kommen här för att få lära känna den enda vägen och vad människan är. Detta är någonting så djupt att jag ej kan skriva om det ty det kan ej fattas av andra än de som har öron att höra med som Jesus säger. O Gud allena är den som är möjlig därtill. Tiden går så fort. Det är som den flög fram. Nu har vi sommar här igen. Idag är det 32 grader varmt och på den engelska termometern(*) är det 88 grader i skuggan. Våra rum är mycket svalkande och bra. Nu är alld detta som stod blomstrande och vackert snart gånget. Annat än det de har plantsatt i sina trädgårdar var de kunna vattna. Sädesfälten här är mycket olika .. i Nås. Det är då knappast något strå som är en aln långt. Det som det är sått på .. är det ej med än ett ..växter eller det högsta en halv aln långt. Mycket glest. Jag har varit med systrarna ut några stunder och lagat …. Tog det på samma sätt som när vi tog oxen .. hemma och band det som .. Det gör så här. Ni må tro det var ej hårt att stycka upp det ty det hade ej djup jord. Det är mycket som ej har hunnit till att mogno emedan solen


(*) Fahrenheit


(sid 2)


Här blivit så het. Inget regn har kommit på bra länge. Bara litet regnade det förliden torsdagkväll. Det åskade och blixtrade förfärligt den kvällen. Människorna här tycker det är ett sådant under när de ser moln på himmelen och hör åskan i dessa månader. Det är nytt för dem. I går var vi ut några till en vingård och rensade vinträden. Det är grenar som växer ut på trädet som ej bär någon frukt. Dessa skulle vi skära av. De var till hinder för dem som bar frukt och de växte intill varandra. Så vi måste vara mycket försiktiga om vi ej skulle bräcka dem som bar frukt. .. hade vi djupa lärdomar att se hur nödvändigt det var att skära av dessa som ej bar frukt. Lika nödvändigt är det för mig att jag ser till att allt blir avskuret och nyuppryckt med rötterna att det ej må vara något som skall dra mig tillbaka. Sedan kan jag vara er till stor välsignelse och hjälp men ej förrän Gud får hela hjärtat. För en tid sedan var vi till Mispa(*) där som Samuel dömde Israel. Ett mycket berg och hus här och där. På toppen av berget var ett stort tempel. Någon sade att det såg litet av Medelhavet medan vi stod där. Mycket vackert, stor utsikt hade vi att se åt alla håll. Medan jag sitter och skriver får jag se stora får och getter kommande efter landsvägen. Det påminner mig att tiden är inne att ni skall till fäboda nu snart. Här går de med sina kreatur på fälterna hela året om. Somliga låter dem gå uti sina sädesåkrar. Det är väl sådant som ej har kommit till mognande och då tycker de väl att det gör detsamma. Jag måste nu närma mig slutet för denna gång med många kära hälsningar till er alla både små och stora. Får se hur snart jag får se dig Broder Per med familj. Jag tänker du ej har glömt ditt löfte. Stina var snäll och skriv lite även du också och omtala hur ni mår. Anna har ej heller skrivit. Du får göra det i fäboda nu då. Syster Anna du är väl hemma med far och mor hoppas jag. Ni har väl mycket att ordna med nu om ni håller på att bygga som jag hörde i ett brev för längesedan. Hälsa så mycket broder Erik med familj och alla där. Hoppas ni har fått brevet som jag sände för en tid sedan och klockkedjorna. Hälsa alla släktingar och grannar och så många som vill vara hälsad av mig. Eder dotter och syster.

Lev väl jag önskar er allt gott. Katrina Person


Jag sänder ett blomsterkort (**)  till vår brorsdotter Anna till hennes födelsedag som är midsommardagen. Håll till godo Anna med detta lille minne från din faster Katrina. Dessa blommor har vi plockat i vinter.

Alla från Nås hälsar er alla. Hol Brita bad mig hälsa så mycket att vi alla mår gott. Skriv och omtala hur ni alla mår. Hur står det till med er far och mor och alla. Kanske ni är i fäboda och skriver nästa gång. Kärt att höra vad ni gör och hur det går. Hälsa så mycket Jons i Hjulbäck och Lissmattis och ..Anders och … ni får väl se dem någon gång i sommar. Hör ni något från Anna i Vika. Ifall ni ej har fått det hon ….


(*) Bild tagen av den amerikanska kolonins fotografer av byn Mizpah strax norr om Jerusalem

(**) Den här typen av blomsterkort brukade de tillverka i kollonin och sälja till turister.

BREV 5


Jerusalem den 6/8-1897


Älskade föräldrar och syskon och svägerska och barn! Tack så mycket för brevet som jag fick från er från 27/7 som blev sänt den 4. Det …. på resan. Jag ser av brevet att ni alla lever och har hälsan vilket är mycket glädjande för mig att höra. Det är mycket att tacka och lova Gud för. Han älskar er hela sin skapelse. Gud vill ej att någon skall förgås utan att alla ska komma till sanningens kunskap. O hur fort tiden går. Snart har vi varit här ett år den 14 i denna månad och jag är nu frisk. Annat jag var första tiden. Du frågade Anna om jag varit så sjuk att håret har fallit afv för den skull. Icke så. De som har rest förut sade att förhållandet var så med många när de resta över ocean så var det även med de flesta av oss. Jag har ungefär som mor


(sid 2)


kanske lite mindre även  det håller på växer igen nu. Vi lider ej brist på något gott. Långt ifrån. Vi får allt vi behöver både till kropp och själv. Ingen är över den andre(*), ingen driver den ene den andre. Numera i sanning är oss i stor nåd vederfaren som har fått kännedom om det sanna ljuset vilket är vårt mål att leva upp på det att det må utgå till den suckande skapelsen som längtar och trängtar efter förlossning. För en tid sedan var jag med systrarna ut till ett ställe bra långt härifrån. Vi fick åka till Betlehem. Det var 5 vagnar och 2 hästar för var. Vi var 7-8 i var sedan hade vi att gå ett långt stycke. Vägen var som en byväg fram till stället. Ni kan aldrig tänka er vilka höga berg och djupa dalar här är vart vi kommer. Detta land är mycket olik alla andra länder. Jag kan ej skriva så ni kan få någon föreställning som det i verkligheten är. Det en man som brukar vara mycket här i huset som bjöd oss hem. Det var då när vi fick


(sid 3)


Har har bikupor så han får mycket honung som han säljer. Vi kallar honom alltid honungmannen. Han har sitt hem strax bortom Betlehem. Där vartåt Salomos trädgård var i fordom tid. Det är en djup dal som går i många krokar eller riktningar. Den är mycket lång och höga stenberg på båda sidor. Vi gick efter den norra sidan upp till dammarna som skall sedan hans tid. Det är …. …. bygget av sten och öppnade innantill liknande cement och stentrappor med i hörnarna (?). Jag vet ej bredden men det var då så brett att den bästa stenslungare kunde nätt och jämt slunga en sten däröver. De var längre än det var breda och mycket djupa. Där var också en cistern ovan om dem samt en förseglad brunn som står att läsa lite om i höga visan. Ifrån dessa vattenledningar gick vatten igenom dammarna och sedan är ett rör som vore det av krukkärl lagt i bergkanten ifrån dammen. Vilket går till Jerusalems … i … Vatten därifrån


(sid 4)


vilket är över 6 fjädringsväg(*) men nu går det ej längre än till Betlehem. Det var cisterner här och där att släppa vatten på trädgårdar. Det var mycket underligt att veta att detta har varit sedan Salomos dagar och vi kunde … Salomos vishet. Det är planterat mycket där nu också. Vi satt under ett stort fruktträd medan vi åt och runt omkring oss var det fullt av päronträd och fikonträd. Vi fick så mycket päron vi ville äta och mycket hem också. Det voro ej mycket stora men goda. Mittemot där vi satt och åt höll det på att spränga i berget och skulle till att bygga ett kloster vilket såg förgäves ut ty jag kan ej likna berget vid något som skulle likna det bättre än klacken sidan åt landsvägen eller … där den är som tvärast. I Jeriko finns det en stor slott vi systrar har ej sett det. Vad förfärligt att se hur dessa människor arbetade där i berget i solhettan.


(*) 1 fjädringsväg = 1/4 gammal mil eller 2672 m


(marginaler)


Måste nu närma mig slutet för denna gång med många kära hälsningar till er alla både små och stora. Erik med familj även från er dotter och syster Katrina Persson.

Erik var det ej något kort i brevet du fick sist? Det var roligt klockkedjorna har gått fram. Jag sänder er broder Per och syster Anna var sitt kort som jag fick häromdagen.

Far och Mor! Det var mycket kärt att få några ord från er. Jag tyckte jag skulle se er. Jag önskar er alla allt gott lev väl.

Tack så mycket för blommorna. Jag skulle vara i Svansberget. Denna sommar har det varit mycken storm. Kvällar och morgnar är det så svalkande och bra. Hälsa så mycket till alla grannar och släktingar och så många som vill vara hälsade. Hur står det till med faster nu. Hälsa mycket Jonsson och Selma och tacka för hälsningarna. Det skulle vara roligt att få ett brev från dem. Hälsa mycket din svärfar Erik och tacka för hälsningar och även Kerstin. Underligt att hon ej sade något i brevet. Skriv svar snart och mycket.

Jag sände ett blomsterkort till dig Anna. Var det ej i brevet? Var vänliga och snälla mot far och  mor gör vad ni kan. Ge dem ej hårda ord. Jag vill hålla ut i … och vaksamhet för att kunna vara er till lycka … väl.

Hälsa till densamma som hjälper er att bygga som hälsade mig. Skriv och omtala allt för mig. Jag slutar snart.

Kan skriva så ni kan sända mig ett långt brev men jag är tacksam för vad jag får. Tack så mycket att jag får vänta kort från er snart. Alla Nås folk hälsar er alla att vi alla mår gott och lever bra.

En kär hälsning medföljer från mig … er alla. Till farbror ha det alla hälsan … Hälsa även så mycket till Hemmings Anna Gästgivar och Gräsflickorna samt så många som vill motta hälsningar från mig.


Honung från Jerusalem verkar fortfarande vara en populär artikel.

Gatuvy från Betlehem. Bild tagen av kolonins fotografer.