Brev 11-15

BREV 11


Jerusalem den 5/8 1900 (*)

Dyra föräldrar, syskon, svägerskor och barn! Tack så mycket för brevet som jag fick emottaga igår från dig broder Per och syster A. Det är kärt höra att det är väl med er allesammans. Jag såg av brevet att ni Mor är Bua med Karin och Stina. Ni går väl inte vall nu mera utan barnen gör det nu. Hur går det för er? Det skulle vara roligt höra om ni skrev och omtalade  om ni flickor att gå vall. Hur många dagar går ni i veckan. Är det sig likt i Bua som när jag var där. Vi har talat om ibland vilken skönhet vilken skönhet det är i Nås och däromkring som Gud har frambringat som vi ej såg eller aktade för något ty arbetet skulle vara först. Tacka Gud för allt vad ni har och får. Giv honom all ära.


(*) Tyvärr är det ett ganska stort hopp mellan detta och det tidigare brevet i februari då i mellan dessa hade kolonin fått besök i början av mars av Selma  Lagerlöf tillsammans med Sophie Elkan  var på för att söka insperation/ information  inför sin kommande roman Jerusalem.


(sid 2)


Far är ni med och slår Det är roligt höra vad ni gör. Arbete ej så hårt. Måtte Gud bli först i alla våra företag. Vi har mången gång talat om hur vackert det var i Nås. Så den skönheten i naturen saknas här. Allt detta förgås under brukningen men den skönheten som är i Gud som aldrig föråldras aldrig minskas, aldrig tar slut. Det är mera värt än allt i denna världen och att få lära känna hur att bli delaktig i den skönheten och komma i besittning därutav. Det är en härlighet som är obeskrivlig. Gud fordrar ej något av oss som han är ej möjlig att ge oss kraft till att uppfylla. Om vi låter Gud vara allt för oss. Ger upp vår vilja så kunna vi i sanning säga Kristus är ljuvlig och hans bästa ..


(sid 3)


Du sade Per att det känns drygt och mödosamt. Jag undrar ej därpå. Att bära omsorger och bekymmer själv som Gud har sagt vi skall kasta på honom. Det kan ej bliva annat än hårt. Gud står för vad han har sagt. Om vi istället tänker vad är orsaken att jag känner det så eller så. Är det mitt fel eller någon annans. Det är icke Guds fel. Kanhända Gud vill draga mig till erkänsla om hur djupt fallen jag är från guds tanke. Då blir allt annat värdelöst för oss och det blir istället en helig ängslan som endast längtar efter att få den anden som är av Gud som aldrig blir trött, aldrig tänker något ont. Detta är vad som gör det lätt och härligt för oss. När vi ser det är möjligt att bli delaktiga av samma ande som Jesus hade.


(sid 4)


Du frågade syster Anna om någon tjänar någonting eller hur vi får våra behov. Det är en av våra bröder som står i en handelsbod(*) här i staden. Hans fader har stått för den förut. Så kom han och erbjöd sin son att taga emot den. Han gjorde det så det är många av bröderna som är där och hjälps åt. Jag har ej reda på hur stora inkomster. Vi förstår det är en hjälp. Sedan är det andra bröder som fotograferar och säljer korten. Och systrar som bakar olika sorters fint bröd, sockerbakelser med .. som är mycket omtyckt. Bröderna går ut i staden och säljer. Detta är en god förtjänst. Jag har undrat mången gång vad allt kommer ifrån. I det stora hela synes det som ej dessa småting skulle gå upp mat den familj vi är. Alla av oss får vi så tillräckligt vad vi behöver, kläder och föda är .. att se på.


(*) Se bild nedan. Handelsboden var från början i Ferdinand Vesters ägo och sonen Frederick tillhörde kolonin och gifte  sig (1904) med Annie Spaffords dotter Bertha.


 

(sid 5)


Du frågade om det var sant att några har blivit kastade i fängelse. Detta är en osanning. Vi har ej hört talas om någonting sådant här utan vi är alla i frihet. För en vecka sedan kom en stor fin man hit och frågade om han skulle få lämna 3 av sina barn för att bli här 1 år. Han sade jag ser att de läser så mycket ont i andra skolor och jag önskar att de ska bli goda människor. 2 pojkar i likhet med E Lind och en flicka omkring 5 eller 6 år tänker jag. Jakob svarade honom att de vill vara lydiga gå in på våra principer att vara undergivna den ene den andra i Guds fruktan. Det tror jag de vill göra sade fadern. Har ni ej rum så vill jag ge er och göra allt vad jag kan endast ni vill taga emot mina barn. Några dagar därefter så kom de. Det är några av de unga bröderna som har rest bort. E Lind är en


(sid 6)


ibland dem. De skulle resa till Genesaret och Gallileinska havet många andra platser för att lära sig känna igen alla platser. Det är många som kommer från andra länder hit för att se detta landet och då behöver de några med sig som känner platser. De skulle bli borta 2 veckor. De gick förliden fredag. Lars Lind ville jag skulle fråga er om ni ville fråga Hol Jans L om han ej fått något brev av honom. Han har skrivit 2 brev och ej fått något svar. Hälsa Hol Jans Karin att hon hjälper sina barn att skriva lite till honom. Ni vet barnen hur de väntar om det är någonting. Jag måste nu sluta med många kära hälsningar tiller alla gamla och unga, stora och små från er dotter och syster Katrina Person.

Hälsa så mycket till jant gumman och tacka för hälsningarna och alla i Utankyrka och så många som vill vara hälsade. Alla nåsfolket hälsar


(i marginalen)       


Hälsa mycket broder Erik med familj och alla släktingar. Jag .. har din man fått någon fåle än och hur har det gått.

    Den amerikanska kolonins affär Jerusalem som från början var i Ferdinand Vesters ägo. I bilden till höger ser vi bland annat Ferdinand and Rosine Vester (sittande 3&4 från vänster) samt Bertha och Frederick Vester (stående 3&4 från vänster).


BREV 12


Jerusalem den 6 januari 1901


Dyra och älskade föräldrar och syskon samt alla. Tack så mycket för breven som jag har fått från er. Ett från broder Erik den 22 förliden månad och ett från er far den 4e denna månad. Det är kärt höra det är bra med er allesammans. Jag såg av Eriks eller också i ert brev far att ni har varit i skogen och kolat en mila åt er och broder Per. Jag förvånades däröver att ni är så stark ännu, så gammal som ni är. Jag såg även av ert brev att ni kände er mycket matt nu efter det myckna arbetet.  Det jag undrar ej därpå men nu kanske bli starkare om ni får vila er. Jag får även hälsa er att jag har hälsan och mår bra och jag känner mig mera tacksam och glad att jag är bevarad i detta hem än jag någonsin har gjort förut.


(sid 2)


Med avseende på vad ni skrev om i brevet angående penningar eller arv så har jag ej säga annat än det. Gör som ni vill far som ni känner det. Jag kan säga med hela mitt hjärta att jag ej har någon fordran. Tro ej att jag skulle bli det minsta missbelåten eller att någon i detta hus skulle se ned på mig med förakt om jag ej skulle få något arv. O nej långt därifrån om så skulle ha varit så skulle jag ej har varit här idag. Utan en ande som endast ängslas och längtar efter att vi skall komma upp till vad Gud är. O fatta Guds tanke, ingen har sagt mig du skall göra så eller så. Utan jag får välja för mig själv. Ingen lockade eller bad mig gå med hit till Jerusalem utan det var mitt eget val även då. Den gnista eller det begär som Gud har nedlagt i min själ gjorde att jag längtade efter någonting högre efter att komma upp ur den


(sid 3)


djupa dy som vi var sjunkna .. och hjälplösa. I detta begär måtte Gud på en så besynnerlig väg. För människans ögon dåraktig och det har Gud utvalt på det han skulle få äran för allt. Ni sade även, ni hoppades att jag förstod ni ville mitt bästa och att ni hade ett fadershjärta för mig. Far och mor jag förstår det mycket väl. Gud vill ha oss ut ur det naturliga så att vi kan fatat hans tanke som är att älska sin nästa som sig själv. I Gud är inget anseende till … Den kärleken är det som Gud vill ge oss som har lika intresse i en annan som i det som är vårt eget. Utan det sinnet kunna vi ej vara ett med fadern och sonen. Skulle jag ej med hela mitt hjärta söka att bli fylld med den kärleken som har hopp med sig som aldrig .. Aldrig ger upp vad skulle kunna bringa er större välsignelse


(sid 4)


eller hela den suktande skapelsen som väntar efter att Guds barn skall bli uppenbarade. Aldrig har jag så kunnat .. att jag är i detta hem som jag gör nu. Att vara omringad av en här som endast längtar efter att vi alla skall komma upp till vad Gud är och bli en ande med honom och det menas nu och detta är möjligt för var och en. Jag känner ett begär starkare än någonsin förut att jag måtte ha ett enfaldigt öga på Gud och se efter hans vilja. Uti allt hinna vi gräva oss in. Vi har Guds intresse. Om jag är lika villig att dela med mig som att behålla något för mig själv. Om så icke är vet jag förvisso att jag ej står på Guds sida och hur skulle jag då våga möta en helig och rättfärdig Gud och åter igen hur skulle jag våga ta emot någonting för att ha det för mig själv. O nej och åter nej jag längtar endast efter att utbildas i likhet med Gud att jag måtte


(sid 5 ?)


Det blir annat än dömande till helvetet som det var i det flydda. Jag menar medan vi var i Nås. Det är fasansväckande att tänka däruppå. Gud har fridens tankar om sin skapelse. Han allena är värd tillbedjan och honom allena vill vi dyrka och ge all ära Hoppas far och mor är krya utav sig och ni allesammans. Många kära hälsningar till er alla gamla och unga stora och små från er dotter och syster Katrina Person.

Måtte dessa rader få träffa er och allt är väl. Hälsa så mycket broder Erik med familj och alla i Utankyrka och Gärde och så många som vill vara hälsade från oss alla. Anna Person ber om sin särskilda hälsning tiller alla. Hur står det till med .. gumman nu? Hälsa henne mycket eller med faster i .. har jag ej hört något från .. moster dog. Hur står det till? Hälsa dem så kärt och även morbror.

 
Det var nog ett styvt jobb för dem i Nås att bygga en kolmila.

BREV  13


Älskade broder Erik med familj

Tack så mycket för brevet och alla de underrättelser du sände mig. Det är roligt att höra hur ni har det i både ett och annat. Här är även kallt nu och har regnat en god del. Ej så att någoting fryser utan istället det börjar .. i marken här och där och nytt liv håller på att komma ut. … plantera så.

Har ni mycket kallt och snö nu. Skall du vara borta i skogen i vinter och arbete. Jag håller på med min vanliga sysselsättning sticka och strumpor och underkläder. Idag som är måndag håller vi på med att tvätta kläder. Jag var idag med tidigt på morgonen sedan hade vi möte, sedan gick jag till vårt arbetsrum för att göra brevet färdigt så jag sitter här ensam och skriver. Jag väntar att .. Person skulle komma och göra sitt brev färdigt som hon har börjat med till Anders Karin.


(sid 2)


Systrar tro ej att jag skulle ha något ont i sinnet eller avunden någon angående vad far skrev, i mitt svar till er. O nej jag känner som om jag kunde bära er eller om möjligt att ni skulle får era ögon öppnade och få se Guds hjärtslag. Den dagen skall snart komma, även härutinnan får jag gräva mig själv. Återigen har jag dessa känslor för andra i Nås eller här eller var som helst så har jag den ängslan i mig för andra som ej är mina anförvanter efter köttet då jag vet att jag står på guds sida. Återigen jag har att tacka er för detta brevet det har gjort mig gott. Många hälsningar till er alla från er syster och svägerska Katrina.

Älskade brorsdotter Anna hjärtligt tack för brevet du sände mig. Kärt att höra hur det går bra för dig i skolan och hur bra du har lärt dig att skriva och många andra ting som du håller på att lära dig. Det är gott för var flitig och snäll i fortsättningen så skall det gå dig väl. Farfar och farmor var ej hård mot någon. Hälsa dina systrar.


(sid 3)


få hans intresse. Det är mera värt än dessa jordiska skatterna. Vad han göra en mera glada en att se en väg är gynnad för än att komma tillbaka till fadershuset var de första människorna förfallit icke .. för en utan för hela världen. Gud skapade människan efter i sitt eget belåta men men så förblev han ej ståndände i sanningen utan valde sin egen vilja. Gjorde sig ej tid att vänta och se vad Gud in .. därför han sjukdom och död och allt elände in i världen för syndernas skull och detta är vad gud vill utsatta för att hans rike ska återsättas på jorden. Jag nämnda att i broder Eriks brev förra gången att Lind var sjuk han har varit sjuk i 13 veckor i frossa och i feber. Hans levnadsbana tog snart slut. Han dog förleden torsdag sedan på fredagsmorgonen begravs han nu har vi endast .. dessa 4 pojkar av denna familjen. De sörjer ej, de känner att


(sid 4)


De har fader och Moder i … Nils är 7 år han stod bredvid sin faders bädd på torsdagen en liten stund han började gråta. Vi frågade varför han sade jag tycker ej om att se far är så sjuk. Men nu är han och alla de andra så glada som ingenting har hänt. Ej en gång har vi sett dem ledsna eller de har kommit och sagt vi känner det tomt och långsamt efter far. Nej i sanning kunna vi säga att det är ett härligt liv att kunna börja en skymt av guds tanke att säga den som gör guds vilja är min fader, moder, syster och broder.

Jag måste nu sluta för denna gång med många kära hälsningar till er alla från er dotter och syster Katrina Person.

Hälsa alla i Utankyrka och så mången som vill vara hälsad från oss alla. Skriv och låt höra hur det allesamman. Lev väl hälsa så mycket Eriks svärfar. Jag såg att han har skrivit brevet i sanning det gjorde mig gott. Jag känner mig tacksamt för allt.


BREV 14


Jerusalem den 27 mars 1901


Älskade föräldrar och syskon, svägerskor och barn. Tack så mycket för brevet som jag fick mottaga den 9 i denna månad. Det är glädjande att höra att ni alla lever och är friska. Tacka Gud för att även jag är frisk och har det bra. Detta år har jag varit starkast som jag varit sen jag kom till Jerusalem. Äran tillkommer det slaktade lammet för allt. Om jag ej är misstagen tror jag att det är fars födelsedag eller hur? Jag önskar er lycka och levnad på edra gamla dagar. Gott att höra att ni är friska. Jag såg av ditt brev syster Anna du har varit hos moster för en tid och hjälpt till. Är det ej underligt hur fort tiden går. Jag tycker det är ej längesedan Karin var så liten och nu har hon en flicka. Hälsa dem mycket. Hör ni något från Anna i Vika. Jag har ej hört något på länge. Jag minns ej om jag hade något brev förliden sommar eller hur. Hälsa dem så kärt från mig om ni kan.


(sid 2)


Du frågade syster om det har kommit någon snö här var vi bor. Det har kommit lite. Jag skrev om det en gång du har troligen glömd det. Barnen kastade snöbollar. Den varade ej länge. Nu är det mycket varmt och torrt här. Ej så hett som det är på sommaren. Detta .. regnet har ej kommit ännu som vi har väntat på länge. Det är ett underligt land och sedan att höra och se hur människorna häromkring står undrande vad detta betyder att ej regnet kommer. Det är många bland judarna som har stängt sina handelsbodar för att komma tillsammans i deras synagogor och kalla på Gud för regn. Och även har jag hört sägas att en stor .. av små barn går tillsammans för att fasta och bedja. Och .. mycket mer vi som har fått en sann kännedom om Gud och ser att Gud fodrar ett helt .. av sig självt. Människan .. det måsta bli ett helt .. för att anden av Gud skall få någon plats i .. Jag har aldrig sett det som nu i dessa sista dagar. Hur allvarligt och vad det menas


(sid 3)

 


att .. sitt liv. Att det må bliva verkligheten och icke i ord allenast. Det går ej an att komma fram med ett vackert tal eller visa ett fromt liv i detta yttre. Om ej frukten är densamma som Jesu liv visade. Då är allt annat en styggelse inför Gud. I sanning jag vill se till att det är ej någonting inom mig som förorsakar att ni försöker att få mig tillbaka. Jag tänkte när jag har läst brevet. Detta har att komma så länge det ej är ett helt avskärande för att jag skall få tillfälle att pröva och välja antingen jag vill ha Gud med hela mitt hjärta eller behålla mitt eget liv. Jag känner som jag vill ställa den frågan allvarligt till mig själv. Kan jag svara rent i den anden som jesu svarade sina anhöriga. Den som går i guds vilja är min fader och moder, syster och broder. Jag väljer det från denna dagen. Vad skulle vi vara eller bliva för hjälp i denna världen om vi skulle vara upptagna med någonting annat än Gud och hans vilja. Gud är bestämd han vill att vi ska vara antingen kalla eller varma. Det går ej att tjäna Gud med ett dubbelt hjärta det måsta vara endera.


(sid 4)


Gud vill gå djupare för varje dag. Han vill göra ett verk som skall bestå vad som än månde komma. Vi har ett exempel att mäta oss efter. Hur rena och frigjorda vi måste bli i anden för att bli dugliga till vad Gud har kallat oss till. Vi lever i en allvarlig och härlig tid. Jag kan säga att vi har kommit ut till friska betesmarker som själen kan växa av. Så vida vi vill ge .. oss själva. Se oss såsom syndare såsom hjälplösa. När vi ser vi ser oss så. Då har vi ingenting gott att be.. oss av någon. Det är en härlig väg vi måste för .. stig. Innan vi kan komma till upphöjelse. Att ha den anden eller se den anden är stadfästad på jorden som vi endast ängslas hur alla skall fatta Guds tanke. En som vill sätta sig ned får att bära, hjälpa och .. Det är hopp och förlåtelse ..

Måste nu närma mig slutet för denna gång med många kära hälsningar till er alla från er dotter och syster Katrina Person. Skriv svar och låt mig höra hur det går er. Hälsa alla som vill vara hälsade från oss alla.

Broder E har ej skrivit på länge hälsa dem så kärt. Sänd ej något rent papper ni är så många så ni kan skriva på det … Brevet var för tungt bättre om ni har tunnare papper.

Måtte dessa rader få träffa er i gott tillstånd lev väl.

Jerusalem i snö.Bilden är visserligen från 1904 men är tagen av kollonins fotografer.


BREV 15


Jerusalem den 9 juni 1901


Dyra föräldrar och syskon, svägerskor och barn. Tack så mycket broder Erik för brevet som jag fick mottaga igår. Det är glädjande höra att ni alla är friska och allt är väl. Tack så mycket för alla underrättelser. Jag har hälsan och mår bra. .. Mor och Far är så krya av sig. Det är gott att höra. Nu är det mycket varmt här. Det var 39 grader i skuggan en dag i denna vecka. Det är så .. skiftande, idag blåser det så friskt. Ni är väl i fäboda tänker jag med kreaturen som vanligt. Vilka är där av flickorna skriv och omtala hur det går för er. Flickor .. det är roligt gå vall? Är det sig likt som när jag var där? Det var kärt att se att barnen skrev och låt sig höra hur livet går för dem i skolan och även lilla Brita skrev


(sid 2)

 


med sin moders hand till hjälp tänker jag. Och även Lars skrev. Jag förvånas när jag tänker på och ser hur fort iden går, att han är nu är färdig att börja nattvardsskolan. Tiden går så fort. Det är som jag ej hinnna följa med. Jag önksar att det måtte gå er väl i fortsättningen. Var .. varandra i Gudsfruktan så skall det gå er väl. Nu snart är det vår brorsdotters födelsedag snart Anna! Jag önskar dig lycka och god fortsättning. Häls.. Jan har sänt en låda till sin far med inneliggande blomsterkrans tiller. Ge några till Anna på midsommardagen om det är så att ni får dem till dess. Jag .. det blev sänt förleden måndag och även ett fotografikort på oss alla blev sänt till Ly… Jag tänker att ni går gärna dit och ser det så snart ni får


(sid 3)


höra det har kommit. Ni vet vi är så många så vi kan ej alla ha ett få sända utan vi får vara tacksamma så här. Ge alla barnen några kort både Per och Eriks flickor. Håll till godo. Vill sända barnen ett kort på barnen här. Det skall vara roligt höra om ni känner igen alla Nåsbarnen. Jag undrar om ni ej har fått den lilla sken jag sände med en klockkedja till Per och en .. till dig syster Anna. Nu har vi gjort ifrån Det var mycket litet detta år. Därför att det har varit en sådan torka att det ej kunde gå till sin mognad. Det skulle vara roligt om ni kunde komma och se oss när vi är ute och arbetar. När vi går hem tar vi litet i våra förkläden och bär hem. Det ser mycket ringa och oansenligt ut. Detta för våra ögon. Skulle vi ej vara för


(sid 4)


någonting högre skulle vi säkerligen ha vänt ryggen till för längesedan eller vi har aldrig kommit hit. Guds vägar är outgrundliga Han har en enda .. som han ska allt uppfylld. Det måste bli ett folk som är villigt i att låta Gud bereda sig till någonting högre. Som han utföra sitt verk igenom. Det är himmelskt och vad ser vi annat i denna världen än elände .. vart vi vi vänder oss. Skulle vi ej … allt detta måtte ha en ända för att Guds rike smått få plats och det kan icke ske förrän jag blir död till mig själv där är en härlighet obeskrivlig att veta och det är möjligt att Guds rike ska bli nyinrättat på jorden ännu en gång. 


(sid 5)


Det är underligt höra hur många som ser tomheten i denna världen och som längtar efter någonting högre. Det har kommit brev hit från svenskar .. olika platser. Jag kommer ej ihåg namnen. Igår kom det ett från en man i Aspeboda. Adressen var till svenskarna i den amerikanska kolonin. Jag tänker de läsa om oss i tidningarna. De även här något det mången som har skrivit. De önskar att få höra om vårt liv och de får en klar underrättelse. De som vilja höra det. det syns som människan börjar vakna .. och se … i denna ..kristenheten som har .. skrev av Guds .. kraften är borta. Det är en svensk man som sänder oss tidningar som heter Jemtlands .. Han var hit i våras tror jag han


(sid 6)


skulle resa jorden runt sade han. Jag undrar om jag ej har skrivit om honom förut någon gång. Han var en tidningsredaktör. För en tid sedan hörde jag han var i San Francisco. Har ni sett något av den tidningen. Han har ej skrivet annat än gott. Han var mycket intresserad i allt här. Broder Erik nämnde om att du har en ung häst och att det har gått bra för dig med honom. Jag är glad höra det önskar dig och alla att det måtte gå er väl i allt. Du sade att jag skulle få åka .. om jag kommer hem. Vi vill se efter Guds vilja i allt och vara tacksamma. Många hälsningar till er alla från er dotter och syster svägerska och faster.

Katrina Person

Hälsa alla som vill bli hälsade från oss alla. Stina när tänker du att skriva. Jag har snart varit här nu i 5 år. Hälsa så kärt barnen från faster. Hoppas att ni får detta till midsommar.

Jag såg av broder Eriks brev han har fått mena att arbeta ..

Skriv och låt mig höra hur det går för er.