Brev 16-20

BREV 16


Jerusalem den 29/12 1901


Älskade föräldrar och syskon samt alla! Tack så mycket för brevet som kom mig tillhanda dagen före julafton  och för det oväntade besök Lisgärnas Anna och Hol-Kerstin. Det var mycket roligt att se dem. De vore sig lika tyckte jag… det att de har föråldras bra mycket som vi alla gör förstås. Hälsa dem så kärt och tacka för … Jag har mången gång tänkt att skriva till dem men ej blivit av ännu. Hoppas det blir snart. Det är så gott höra från er att ni alla lever och har hälsan. Och även jag är begåvad med samma goda .. och tacka gud för allt. Jag är så glad höra att ni har ..


(Sid 2)


er ko än. Ni får väl mjölk nu då tänker jag. Det är gott för er ni är gamla och behöva sådan mat. Och vi har allt vad vi behöver. Vi har haft en mycket trevlig jul. Stor gran Jag säger gran efter gammalt fastän den liknar tall. Den är så vacker klädd med många vackra ting och även frukter och olika sorters fint bröd. Om ni var här barn skulle ni få se så fint och även få smaka det. Har ni haft någon. Nu börjar det gröna på marken och fruktträden står i blom.  Det värdefullaste av allt är att vi har funnit en skatt som varken rost eller mal kan förtära. Vad skulle .. myckna en människa mer än att se han är en syndare och se Guds barmhärtighet. Hans långmodighet. Hur han har väntat att få folk som skulle erkänna


(sid 3)


att han är sanningen 0ch människan lögnaren. Det är det sista vi vill komma till. Jag kan säga om mig själv jag är en syndare men om en annan komma och säga det till mig. Då är jag färdig att resa upp huvudet och säga jag .. då ej så eller så istället för att säga det är sant Gud har sagt det finns ingenting gott i människan. Detta har vi att ha. Detta är vad som kan föremjuka en. Till den platsen måste vi komma innan Gud kan  utifrån sin plan med oss. När jag känner mig hjälplös då är jag och tacksam att dörren är öppnad till Fadershuset. Var jag kan finna ro och vila. Det är var vi få göra erfarenheter på och detta ej för oss själva allena utan för hela skapelsen som väntar efter Guds barns uppenbarelse. Jag kan ej med ord beskriva värdet av att vara i detta hem.


(sid 4)


På juldagen var det 3 svenskar till som kom resande från Amerika. En av dem var präst. De var så glada och intresserade att se att de kunde träffa svenskar i Jerusalem. Och även för en var det så trevligt höra någon tala svenska. De blev bjudna på kaffe i salongen (*). De såg så förnöjda ut. Måste nu närma mig slutet med många kära hälsningar till er alla från er dotter och syster Katrina P. Hälsa så mycket broder Erik med familj, alla släktingar i Utankyrka och Gärde. Hol Anna ber om sin särskilda hälsning. … och tack för brevet som hon fick för en tid sedan. Skriv snart och låt mig höra före era förhållanden. Hälsa alla barnen så kärt från faster. Om det ej vore så långt än ni kunde komma och se oss någon gång. Syster du sade jag skulle få kaffe om jag kom. Det skulle få om ni kom. Lev väl


(I marginalerna)


Hälsa så mycket skolläraren Jansson med familj och tacka för hälsningen.

Måtte dessa rader få träffa er och allt är väl.

Har ni mycket kallt nu?

Och att .. att Pers flicka är borta. Jag är glad han är ej längre från hemmet.

Mor Matsson hälsar så kärt till mor.


(*)I den vacka sallongen kunde man bjuda gäster på kaffe.


BREV 17


Jerusalem den 25 maj 1902


Dyra föräldrar och syskon, svägerskor och barn. Tack så mycket för brevet som kom mig tillhanda igår var jag ser att ni befinner er någorlunda bra. Utom far som är skral av sig. Jag hoppas att ni blir bättre. Tacka Gud för allt, om vi så gör, är det ingenting som blir tungt eller svårt för oss. Vi ser Guds hand i allt och är endast upptagna med hur vår ande ska fullkommas genom allt som hamnar i vår väg. Jag är så glad syster Anna att du är hemma och hjälper far och mor. Gör allt vad du kan för dem, bli ej någon herre över dem, sätt dig ned för att hjälpa dem. Syskon vi vill se till att Kristi sinne få rum i oss som är kärleken. Gud har


(sid 2)


berett en vila för sin skapelse. I dag har jag sett Doktorsgården i Nås. Det var så vackert. Jag tittade efter vår gård. Den fanns där ej. Knutas Matses såg jag. E Lind fick brev från sin farbror igår med denna kort. Älven, kyrkan och älvbron på ett annat kort. Allt var så likt sig. Mycket trevligt. Också så jag badhuset på viken och 2 som rodde i en båt. Jag vet ej vilka det var ty det var ej så klart. Den 2 maj var jag ut på kvällen omkring kl 6 och tog upp korn Anna Persson och Josefs Brita också och Josefs skar. Ty det är så hett på dagarna så vi kan knappast vara ute och göra någonting. Då på fredag kvällen tröskade vi upp det sista. Jag var med då just en liten stund endast vi har ej så mycket utan det är snart överstökat. För övrigt går jag i skolan


(sid 3)


ännu för någon vecka sedan var jag med till en plats som heter Emmaus (*). Var vi läser om i bibeln. Ni kommer väl ihåg var det står. Det är en mycket trevlig plats. Det är endast munkar som bor där. En man gick med oss överallt för att visa oss vad de hade, en stor kyrka de höll på att bygga, en vingård .. och vacker och allt så ordnat och fint. Vi satt ute i gården medans vi åt middag. Sedan när vi skulle gå hem blev vi bjudna in i deras hus. Vi fick ej gå förbi utan vi måste gå in för att äta litet sade de. De hade ett långt bord dukat med fin mat och även vin. Alla som komma bjuda de in. Vi sade vi behöver ingenting. De nödgade oss att .. Någon sade vi är endast här för att göra gott. Det bär något som hör till deras religion.


(sid 4)


Syster Anna, du önskar att jag skulle komma hem. Vi låter Gud arbete och ha sin väg och förbidar hans tid i allt och vara tacksamma under alla omständigheter. Då kan vi alltid vara glada och se att allt är till vårt fullkomman. Måste nu sluta med många kära hälsningar till er alla från er dotter och syster Katarina Person.

Hälsa alla i Utankyrka och Gärde och så många som vill vara hälsad från oss alla. Hur står det till med faster? Hälsa dem så kärt. Hälsa så mycket broder E. med familj. Skriv och omtala hur ni alla mår. Jag väntar att få höra från er och att allt måtte vara väl.

Hälsa så mycket Skolläraren Jansson med familj. Säg vi väntar brev från dem. Hälsa så mycket Lingariot och Korers Kerstin. Lev väl och hälsa så kärt alla barnen från faster. Och särskilt Anna, önskar henne en glad födelsedag och allt framgent.


(i marginalen)


Var snäll att ge Anna detta kort på sin födelsedag. Litet men välment.     


(*) Liten by ca 11 km väst om Jerusalem, nämns i Lk. 24:13-35

Doktorsgården i Nås som var med på ett av korten som Katrina fick hemmifrån.

Ett foto taget av kollonins fotografer troligen vid just denna exkursion till Emmaus.


BREV 18


Jerusalem den 18/1 1903


Älskade föräldrar, syskon samt alla!


Tack så mycket syster Anna för brevet som kom mig tillhanda idag på morgonen och för korten ni sände ifrån vår brorsdotter Anna. Det var så likt sig. Roligt att se platserna som man så väl känner igen. Jag ser av Annas kort hon är .. på sjukstugan. Hälsa henne så kärt. Jag önskar henne lycka och god fortsättning. Kärt höra att ni alla är friska. Jag är även frisk och mår mycket bra och känner mig glad och tacksam till Gud att han har bevarat mig intill denna dag ibland sitt folk. När jag ser tillbaka på det flydda. Har jag


(sid 2)


ej annat än känna mig tacksam för vad Gud har gjort. Vilken väg har berett för sin skapelse som är endast kärlek och barmhärtighetens fader och moderns kärlek sann aldrig tager slut. Jag vill fråga skulle jag vilja springa från ett sådant ljus efter att jag har smakat till någon det vad det naturliga liv har med sig eller sett dess följder. O nej jag vill stanna till Guds tid kommer att gå. Då kan jag vara viss av att möte välsignelse. Som ni har hört lämnade H Jon* för att resa till Amerika. Så långt vi veta är han kvar i Jaffa ännu. Han har ej skrivit något själv. Vi har hört det genom andra som har kommit därifrån. Vi kan just se hur Gud är emot honom på allt sätt. Människan vill ej


(sid 3)


ödmjuka sig och bli till ett med, i sina ögon, därför tillstädjer Gud henne att välja sådan hård väg för att om möjligt få människan till erkänsla om att han är en syndare. Gud har berett en simpel väg för oss var och en att bli såsom – för att kunna undfå guds rike. Oh! vilken himmelsk härlighet att förnedra sig själv. Därifrån måste vi komma var och en för att kunna hjälpa varandra. Detta är vår önskan och vårt mål att bli så till sinnes som Kristus Jesus var. Och att se ..ligheten i detta. Det ger mig .. och mod och lust att hålla ut. Så jag vill för ingen del att de upp. Skulle jag önska det. Vet jag mycket väl att det är från den stunden som vill bedraga eller förtära Guds verk. Gud skall säkerligen öppna  era ögon en gång


(sid 4)


så att vi skall få se ljuset. Jag vill nu närma mig slutet med många kära hälsningar tiller alla gamla och unga, små och stora från er dotter och syster Katarina.

Hälsa så mycket faster och tacka henne för de 2 .. hon sände mig. Jag sänder er mina fotografikort. Ett till faster och ett till far och mor och ett till dig syster Anna. Hoppas att du får det till din födelsedag. Jag önskar er många glada födelsedagar och ett till broder Pers son Per på sin födelsedag. Och ett till hans dotter Anna och broder Eriks Anna. Hoppas hon tar det till godo fast det kommer sent. Ge morbror ett, Krus Kerstin och Lissjanis Anna var sitt. Mosters Anna ett, ni kan väl träffa henne någon gång. Hälsa henne henne så kärt. Jag säg av ditt brev hon var varit hemifrån för att få sin del. Ska de förbli i Vika fortfarande eller hur går det för dem. Önskar höra hur det står


(sid 5)


till med er allesammans. Hälsa så mycket Anders Karin och tacka för hälsningarna. Alla i Utankyrka och Gärde och så många som vill vara hälsad från oss alla. Mor Matsson hälsar så mycket till er mor och tackar för hälsningarna. Hon är så glad och tacksam till Gud för hans delning med henne. Hälsa Moster Karin med sin familj från mig så kärt. Hälsa så kärt Broder Erik med familj. Var kärleksfulla mot varandra. Se till far och mor att de ej ska behöva vara ute och frysa eller ha det hårt på något sett. Jag håller på som vanligt att sticka det jag gör. Vi har 5 kor och 2 kalvar som Anna Person och Josefs Britta sköter om. Vi har haft mycket regn denna tid. Nu står fruktträden i blom. Det är så vackert att om ni


(sid 6)


kunde göra en titt hit en gång skulle ni ej .. det. Vilka går i skola av era barn nu. Roligt höra om barnen känner igen mig. Skriv och omtala hur det går för er alla. Far kan ni läsa vad jag skriver. Kanske nu mor har läst så ni kan läsa min brev eller hur? Måtte dessa rader få träffa er vid god hälsa och allt måtte vara .. jag önskar er alla gott på det nya året.

Lev väl är min önskan.

Syster Anna vi har ingenting hemligt och ej heller vill jag försöka att ha några hemligheter för er. Gud har kallat oss till frihet.

Dessa fotografikort som jag sänder är taget i vår gård. Blommorna som ni ser omkring mig står så vackra och .. nu.

 

   


* Hollisbetes Jon Jonsson. Förvisades från kolonin och flydde till USA men återvände till Nås 1906 och levde där fram till sin död 1943.

Hollisbetes Jon Jonsson gravsten i Nås. Den enda av Jerusalemsfararna som kom tillbaka till Nås.

BREV 19


Jerusalem den 26 juli 1903


Dyra föräldrar och syskon, svägerskor, barn. Tack så mycket för brevet. .. och band i .. Allt oskadat, mycket fint och kärt att få mottaga. Mor jag försökte .. de åassade mig så bra. Dessa blir mycket bra att få bruka i vinter när det blir kallt. De var så mjuka och varma. Jag förvånades när jag såg av brevet att ni mor är så pass att ni har spunnit och stickat och flätat och gjort detta själv så gammal ni är. Jag kan ingenting annat än att tacka er så mycket för allt. Hälsa Karin och Stina mycken tack för kådan. Den var mycket fin och god och luktar så friskt. Jag tyckte mig se granarna där i Svaneberget där den har suttit på. Jag gav den största delen till flickan som bad skriva för den. Barnen tyckte


(sid 2)


så mycket om den. Roligt höra att ni far och mor är så bra ännu att ni kan följa med till Bua. Det är friskt och trevligt för er att komma till skogen. Ni kan väl inte vara med ute på skogarna eller hur. Brukar ni gå till alla slåtter att slå nu som när jag var hemma? Synes att det bli god skörd detta år? Hur det (än) bli tacka Gud för allt. Guds handlingssätt är idel kärlek och barmhärtighet. Om Gud får öppna våra andeliga ögon blir detta närvarande av ingen betydelse. Vi lever såsom de där icke leva. Vi brukar denna jorden såsom vi icke brukade den. Detta är ett härligt liv. Mer och mer värdefullt blir det för dag. Endast vi vill förändra oss och bli såsom barn så kunna vi i sanning instämma att Guds vägar är idel godhet och sanning. Det just kom till mig hur Anna Spafford sade när hennes barn drunknade när hon var i skeppsbrottet.


(sid 3)


När hon .. Gud är kärleken. Naturligt talat skulle ej detta ha varit det första att säga. Hon vågade ej för en levande Gud säga att han handlade orättvist. Tänk! Se sina små barn i vågorna. Hon var en moder lik andra med mänskliga känslor. Dessa fick ej något herravälde. Hon hade fruktan för Gud redan då. Hon prisade Gud för allt. Hon hörde den ena sade till den andra frukta icke. Gud vill ta vård om  oss. En annan sade Mamma havet är Gud och så sjönk de. O! vilken .. att vara så död till sig själv eller med andra ord att jaga därefter med hela sitt hjärta. Vilket ädelt liv. Vilken himmel. Vilket lugn. Vilken utsikt och detta för hela världen. Om det blir ett folk som vill böja ned och bli herdar för varandra. Jag finner ej ord att uttrycka mig .. när jag ser tillbaka på den flydda tiden nu


(sid 4)


den 23 i denna månad var det 7 år sedan vi lämnade Nås.

Hol Britta och och Lisslasses Karin sänder sina hälsningar till Olers Britta och tackar så mycket för brevet som även de fick igår. Och även var det hälsningar till mig och Anna Persson och våra pojkar. Hälsa henne så kärt och tacka för brev och allt till barnen. Vi är friska och mår bra utom Tipers Lars. En längre tid har han lidit av andtäppa ej så han har varit i bädd något vidare förrän idag har han legat hela dagen. Han såg mycket dålig ut. På morgonen kom Hol Lars och ledde honom ut. Han säger han har andats bättre när han kommer ut. Måste nu närma mig slutet med många kära hälsningar till er alla gamla och unga från er dotter och syster Katrina. Hälsa så mycket broder Erik med familj och till alla barnen från faster. Hälsa så mycket till alla i Utankyrka i Gärde från oss alla. Hur står det till med morbror Annas man. Hälsa dem så kärt och faster. Hör vi något från Anna i Vika? Hoppas jag får brevet från border Erik snart. Skriv snart och låt mig höra hur det går. Jag önskar allt gott måtte tillfalla er. Farväl


(i marginalen)


Det var sorgligt att höra Anders Karin har slutat sina dagar och efterlämnat dessa små


(*) Natten mellan 21 & 22 november 1873 kolliderade den franska lyxångfartyget Ville de Havre med det järnklädda engelska segelfartyget Lochearn. Det franska fartyget kantrade och sjönk efter 12 minuter och sammanlagt 226 personer drunknade medan endast 57 överlevde. Anna Spafford som var på väg mot en semester i Europa  var en av de som överlevde medan hennes 4 döttrar drunknade i olyckan.   

(**) Tipers Lars Larsson överlevde inte denna "andtäppa" utan avled 60 år i gammal fjärran från sitt gamla liv som en av byns ledande män. Här på bild med sina två döttrar Karin och Kristin.

BREV 20


Jerusalem den 22/5 1904


Dyra föräldrar och syskon samt alla!

Tack så mycket syster Anna för brevet som jag fick mottaga igår. Glädjande att höra ni alla lever. Jag såg av brevet att ni far är skral till hälsan. Jag hoppas ni blir bättre. Jag är glad att du är hemma Anna för att stå far och mor till hjälp. Hoppas du och ni alla är dem till den hjälp de behöver. Ni får själva ärva välsignelsen. Jag önskar mången gång om ni ville skriva och omtala hur ni har det. Om far och mor är för sig själva eller hur det är. Det vore mycket intressant men jag är tacksam att ni skriver så pass. Som du säger syster, att jag ..


(sid 2)


att ni alla lever. Jag tycker att ni skulle ha så mycket att tala om. Hoppas att ni skriver ett långt brev det nästa. Omtala hur det går för er och hur det står till för övrigt i Nås. Det ena med det andra. Broder Per har ej skrivit på länge och barnen. Tänk så tiden går fort. Nu har du en son så gammal att han är på Rommehed(*) Jag minns mycket väl när du reste dit första gången. Det synes ej så länge sedan. Att de har att vara borta hela sommaren. Jag tänker att ni kommer att få sakna honom under denna tiden. Måtte allt gå väl så ni får se honom tillbaka. Undrar mången gång hur .. lever. Jag kommer till det samma igen, icke såsom en fordran nämner jag det. Att ni skulle göra mig kunnig i det eller det. Utan det vore intressant höra hur ni alla


(sid 3)   


lever. Nu har vi sommar och mycket varmt. Vi har just börjat att skörda. Igår kväll var jag ute en liten stund och tog upp  havre. Josef skar, Hol Britta och Lisslasses Karin och en annan syster tog upp också. För övrigt hjälper jag Josefs Britta i ladugården kvällar och mornar en vecka. Den andra veckan hjälper Liss Karin henne. Vi turas om så där om varandra för hjälpa varandra. Också stickar jag även som vanligt vad jag hinner. Hol Britta och hennes dotter Britta de väver mycket både för oss själva och för andra som önskar ha. 2 vävstolar uppe(**)  hela tiden och även många andra tings att se till inom ett hus. Många av de yngre läser i vår egen skola här hemma och många går ut till andra skolor och läser eller undervisar


(sid 4)


Många resande är hit och hälsar på. De är mycket intresserade att gå och se oss i alla våra .. Vilken himmelsk försmak alla redan. Vad det ska bli  .. jorden när förbannelsen blir borttagen och frid och enhet blir rådande. Det blir ett paradis en himmel som Gud har väntat på i alla dessa tusende åren. Måste nu närma mig slutet för denna gång med många kära hälsningar till er alla. Gamla och unga, små och stora. Hälsa så kärt broder Erik med familj deras barn fick namnet Erik som jag trodde. Roligt om jag fick ett porträtt av honom. Hälsa så kärt alla släktingar och grannar. Hur står det till med .. Annas man? Har ej hört hur det blev med honom. Linds pojkar hälsar så mycket och tackar för hälsningarna till deras släktingar.


(sid 5)


De är mycket snälla och lyckliga. Hur står det till med Knutes Matses Britta. Vi har hört hon har varit mycket sjuk. Har icke Broder Erik och Britta någon unge nu. Gott att du kan vara även dem till viljes någon gång. Vem är i Bua nu av flickorna? Är Anna kvar på sjukstugan? Jag kommer ej ihåg vem Morbror Erik är gift med. Hör ni något från Anna i Vika eller … de har det nu. Är mosters Karin hemma på gården med sin familj. Hälsa dem så kärt. Roligt att hon skrev lite en gång. Hur är det med faster nu för tiden. Hälsa dem alla så mycket I Utankyrka och i Gärde och så många som vill vara hälsad. Alla Nåsfolket hälsar er alla så kärt. Många hälsningar till alla barnen från faster, till .. till er alla från er dotter och syster Katrina.


(*) Det torde ha varit dags för militärtjänstegöringen för Pers son


(**) två vävstolar i gång och säkerligen många dalkullor kring dessa.