Brev 21-25

BREV 21


Jerusalem den 2 april 1905


Älskade föräldrar och syskon och alla!

En sorglig underrättelse kom mig till mötes för omkring 2 veckor sedan att vår broder Erik har slutat sina dagar .. Jag känner mig tacksam att ni har underrättat mig om förhållandet förut. Det var ej oväntat. Ehuruväl jag har hoppats att han skulle gå igenom och få vara tillsammans med sina små ännu en tid. Jag har vänta på brev från er alltsedan men eftersom jag ej har hört något vidare vill jag nedskriva min hälsning till er alla. Jag vet väl att det ej ska vara lätt för er att skriva. Sörj icke såsom de där intet hopp hava. Nu ser han, öga till öga med sanningen och han rättfärdig gåva Gud att han


(sid 2)


är rätt och rättfärdig allt vad han gör. Nog är det underligt att tänka på han som varit så frisk och stark och blev så snart gången. Nu är alla lidanden slut. När vi ser tillbaka synes det en kort tid fastän det var ju nästan ett helt år som han har varit sjuk eller hur? Jag har ej annat att säga än igen .. sörj icke. Därmed kan vi ej avlyfta bördan för varandra och fylla tomrummet. Istället vi ser Gud delar och fröjdas över att han har ett bättre rike i beredskap åt människan. O om jag kunde låta er känna vad vi har i detta hemmet. Anden som kan fylla oss alla. Skilsmässan är icke som en skilsmässa. Snart skall vi få återse våra kära. Därför låt oss hasta att möte dem och vara tacksamma i allt som möter oss. Hur det är han


(sid 3)


synes för det för det naturliga ögat. Gud vet vad som är bäst och nyttigast. Hälsa så kärt Brita och barnen. Jag känner djupt deltagande med er. Gud allena kan fylla tomrummet efter far. Var tacksamma i allt. Skriv och omtala hur allt förhöll sig och hur Brita och barnen och ni alla tar det. Och förhållandena i fortsättningen. Far och mor gråt icke! Kom ihåg det är gud som delar med människan. Han vill endast att vi skola ödmjuka oss och erkänna att har är rättfärdig. Det skulle vara mycket kärt om Britta och barnen kunde skriva lite. O om ni kunde komma hit över en dag. Skulle det ej vara roligt att se. Igår var jag ut och slog gräs med lien för våra .. en liten stund. Jag var ut förra veckan en stund och slog första gången i år i vingården.   


(sid 4)


Vi har haft ovanligt mycket regn detta år. Idag regnar det. Detta är vad som man kallar Scerlaregnet (?) som kommer nu. Det är mycket vacker här nu. Måste nu närma mig slutet med dessa enkla rader. Med hjärtliga hälsningar till er alla från er dotter och syster och svägerska Katrina.

Hälsa så kärt faster och alla grannar i Utankyrka och i Gärde och så många som vill vara hälsade. Jag har väntat att Möckelinds Brita skulle skriva något men Linds pojkar växer och är mycket snälla. Erik(*) har gått med 2 resande för att gå igenom landet. De skulle gå till Tiberias och sedan till Jordan och Döda havet. De skulle vara borta nära 3 veckor och de gick i förrgår. Måtte all tröst och hugsvalelse tillfalla er. Alla från Nås hälsar er alla så kärt. Låt frid och enhet vara rådande. Alla barnen hälsas så hjärtligt från faster. Skriv så snart i ni kan.


(*) Erik måste ha lämnat kollonin ganska snart efter detta då han ett år senare har emigrerat till  en farbror i USA (se brev 13) 

Läs mer om (Möcke)linds bröderna i t.ex. Lars Linds bok Jerusalemsfararna


BREV 22


Jerusalem Mars 22 1906


Dyra föräldrar och syskon samt alla

Hjärtligt tack för brevet som kom mig tillhanda den 27 förliden månad. Glädjande höra att det är så pass bra med er allesammans. Jag tänkte ej dröja så länge med att besvara brevet men så har vi haft mycket brått att göra iordning för resande och nu har de allesammans varit här. Så nu är denna brådskande tiden över. Det är förunderligt hur fort tiden går. Mycket glädjande se er far och mor .. ett brev en gång. Jag kände mycket väl gen er stil fastän det var ej så många ord. Gott ändå. Tack så mycket för allt. Jag väntar att få höra mina


(sid 2)


nästa gång. Det är så intressant höra hur det går för er och både det ena och det andra i Nås. Gott höra att det står så bra till med Gästgivar Anders. Jag undrar om ej Knutes M pojke ska bli återställd. Han är ju så ung. Hoppas då att Bajer Maret ska gifta om sig. Det var ju då besynnerligt. De är ju gamla bägge två. Hur många förändringar som har blivit i Nås på dessa 9 åren. Tänk! Nu är det litet över 1 år sedan broder (Erik) dog. Tiden går som den flögo bort. Bäst som man kan stå blomstrande synes stark är allt gånget. Vem skulle kunna tänka att hans dagar skulle vara så få härnere. Det är som jag ej skulle kunna tro att det är sant.  Måtte vi vara tacksamma för att som Gud låter komma i vår väg och se allt ska samverka till vårt bästa.


(sid 3)   


Hälsa så mycket Brita och barnen och alla vid Olers. Det är så kärt att höra från dem. Jag vill skriva till dem längre fram. Jag nämnde om att vi har haft mycket brått en tid. Vi hade 30 resande här på en gång. 4 eller 5 dagar. Flera hade vi ej på en gång. Alla från Amerika. Alla voro så glada att få stanna här. Det var många som skrev till oss och bad om att få komma till vårt hem. Annars ville de ej resa till Jerusalem. Det säger att de har så dålig mat på hotellrummen här. Så resande tycker ej alls om det. Här ger vi det bästa som vi har. De får komma in till fina och rena rum och de får sätta sig ned till det finaste bord. Och en atmosfär och frid. Ingenting av det goda är tillbakahållet. Jag hörde någon säga. Vi skall säkerligen gå hem och leva ett bättre liv efter detta än vi har gjort förut. Den atmosfär


(sid 4)


som jag känner i detta hus kan jag aldrig förglömma sade en annan. I sanning är det en härligt ting att ej stå under någon människas herravälde. Vi är i frihetens land. Gud har lämnat i våra händer så att säga att vi skulle vara till varandra vad Kristus är till oss. Bli kärleksfulla, förlåtande. Den ena den andre. Det blir helt annat än vi har levat i det flydda (tider). Att bli moder till varandra. I det riket är ingen hög eller låg eller rik fattig. Utan jämlikhet vilken himmelsk försmak att förnedra sig själv. I sanning vi har ett gott hem. Måste nu närma mig slutet med många kära hälsningar till er alla från er dotter och syster och svägerska och faster Katrina Person. Hälsa alla i Utankyrka och Gärde och så många som vill vara hälsade från oss alla. Jag hoppas fastan ej blir för svår. Skriv även snart. Hoppas Jons Anna och Gärds Anna blir bättre. Jag önskar er far en god födelsedag och allt framgent. Jag kommer försent men håll till godo om ni vore här skulle jag göra ett kalas för er.


(i marginalen)


Hälsa så mycket Möckelinds Brita och tacka så hjärtligt för brevet. Vi skall skriva längre fram. Hur är det med dig Stina. Jag hörde att du har ..

Jag tror att ni skulle skriva mycket innan om ni kunde.   

Svar väntas.
BREV 23


Jerusalem den 25/1 1907


Älskade föräldrar och syskon och svägerskor och barn! Hjärtligt tack för brevet som kom mig tillhanda litet före jul. Ursäkta att jag icke har skrivit förr. Har just sänt ett brev när jag fick ditt syster Anna. Därför skulle jag dröja litet. Kärt höra att det står väl till med er alla och även jag får hälsa er detsamma. Att jag nu är frisk och mår mycket bra. Jag känner mig mycket friskare nu än innan jag hade denna sjukdomen som ni har hört om förut. Utom min arm är ej återställd men mycket bättre än förliden gång jag skrev. Jag just har börjat att kunna knäppa igen mina klädningar de sista dagarna. Det känns mycket .. i själva rörelsen när jag gör det. Hårt kan jag ej sätta .. ännu


(sid 2)


Jag har försökt men .. det går så dåligt. Hoppas till Gud att … Undrar om ni har haft det mycket kallt och snöigt som vanligt eller hur? Som ni har hört förut. Hur beroende vi är av regnet här och hur sent det kom, jag menar det första. Så nästan alla system man har blivit tomma. Så var det så mycket mer efterlängtat och .. när det kom. Många har fått köpa vatten här i staden. I denna månad har det regnat bra mycket. Så vi har haft vad vi har behövt. Ty några av våra grannar har haft .. och därför låtit oss få komma och taga för ingenting. En av dem sade om jag låter er få taga vatten i mitt hus så skall Gud säkerligen ge sin välsignelse därtill och låta oss få regn snart. Detta var en .. som så han har sin pojk här i vår skola.(sid 3)


Har varit här i flera år. Tills nu den sista tiden han går till den arabiska skolan för att lära sig det språket. Annars lever han i vårt hus. Vi har haft mycket kallt denna månad. Ovanligt för detta landets folk. Det säg 3 personer har dött mellan Hebron och här av kölden. Vattnet som vi har haft stående i tunnorna varit tjock is på. Det har ej varit så kallt sedan vi kom hit. Ingen likhet som vi hade i Sverige. Det har ej snöat ännu. Just endast några snöflingor vi kunde se bland regnet so kom den andra dagen. I dag som är den 26 är det vackart väder och solen ger oss värme. Som vanligt tvättar vi våra kläder på måndagarna. Så idag var jag upp litet före 6 och tvättade första gången sedan jag skadade min arm. Jag och vi alla känner oss mycket tacksamma aJerusalem


(sid 4)


blir bättre och bättre för varje vecka eller månad. Jag lider ej alls något men annat än när jag försöker rätta armen tillbaka eller .. Jag undrar hur det står till med morbror Annas man. Skriv och omtala eller Gärds Anna. Jakobs Britta .. och beder om ni vill skriva och omtala hur det står till med dem alla. Eller Hanes Jans Anna undrar om hon lider av gikt ännu. Hälsa dem så kärt och tala om att jag ej har haft något brev på mycket länge. Glad höra att det går bra för Stina att sy. Hoppas att måtte gå er väl i alla era företag. Undrar om ni har fått brevet och det lilla paket jag sände er till jul? Många kära hälsningar medföljer till er alla från er dotter och syster Katrina P. Hälsa så kärt alla släktingar och grannar och så många som vill vår hälsning mottaga. Lev väl är min önskan hälsar dig syster Anna en glad och trevlig födelsedag och allt framgent och vår bror .. per detsamma. Jag har länge väntat att få brev från er. Skriv och omtala hur allt går. Många kära hälsningar till er alla barnen från faster och till Olers hur är det med .. Britta?   


(i marginalen)


Många kära hälsningar till far och mor. Hur står det till med faster? Svar väntas snart.

Det är lika här när det är östanvind som hemma. När det var nordanvind. Det känns så bittert kallt. Ej mera ändå än .. grader.

Hol Britta ber om sin hälsning till Möckelind Britta med familj. Hälsa kärt från mig även.

Linds pojkar är nu vuxna och krya av sig. Jag hade ett kort från Erik ..


BREV 24


Jerusalem den 21 mars 1907


Dyra och älskade föräldrar och syskon samt alla! Tack så mycket för brevet som jag fick emottaga den 12 förliden månad. Ursäkta att jag har dröjt så länge med att besvara det. Tänkte att skriva ett brev till din födelsedag far men .. jag är för sen även med det. Så vill jag bedja er håll till godo ändå. Jag önskar er allt gott på era gamla dagar. Mycket kärt höra att ni är så krya av er så att ni kan .. i veboden och att ni mor kan spinna .. Hoppas ni vilar er emellanåt. Jag såg av brevet att Anna hushåller får .. Jag tänker att hon har mycket bråttom dessa tider. Är de ..? det är säkert stor rörelse i Nås nu för tiden. Arbetar pojkarna på järnvägen? Jag undrar om ni har mycket kallt och snöigt i vinter. Vi har nu den .. tiden här. Snart för vi börja ..  Det skulle vara roligt om ni kunde


(sid 2)


göra en titt hit ut i Österlandet. Det har varit mycket resande hit de sista 2 veckorna som har bott i vårt hus. Så vi har haft mycket att göra både innan de kom för att göra i ordning alla de rum som vi kunde lämna. Det var 28 här vardera gången. När de första gick kom de andra in. Så de sista resta förliden tisdag morgon. Alla av våra bröder har varit ute med resande. Så de har ej stannat här mer än på nätterna. Så tom Nils Lind har varit till Jeriko 2 gånger med resande. Endast nu han har varit där för flera gånger och även Olof Mattson har varit där. Är det ej underligt hur fort iden går. Dessa som vore så små när vi lämnade Nås är nu så stora och lärt så mycket att de kan gå med resande och .. berätta om dessa .. platserna som vi läser om i bibeln. Som de reser hit för att beskåda. Det sägs att i maj månad skall det komma mer resande. … konferensen skall bli i .. detta år. Vill en del av dem .. alla det vet jag …


(sid 3)


Resa hit till Jerusalem och då kommer det så många till vårt hus igen som vi kan ta emot. Så vi får lika bråttom igen snart. För vilket vi är glada och tacksamma. Du frågade syster om jag kommer att lida något för min arm på framtiden. Jag tar det ej. Jag kan kläda mig själv nu. Det känns lite ont i axeln när jag sätter ärmen tillbaka ännu. När jag skall knäppa igen mina klädningar eller sätta .. mitt hår. Jag kan göra det mycket lättare än en månad tillbaka när jag försökte. Så ni kan förstå av detta att det är bättre och jag hoppas med tiden att den blir fullkomligt återställd. För övrigt känner jag mig mycket frisk nu och jag trivs och mår mycket bra. Jag undra om ni ej har fått vad jag sände till jul. Har ej hört något om det. Brevet som jag sände fick ni på juldagen. Det sista brevet från er var svar på mitt. Men ej något mera. Hoppas ni har fått det nu. Skriv och omtala och så avsände jag ett brev .. före ditt brev syster som jag ej har fått svar på än.


(sid 4)


Måtte dessa simpla rader träffa er vid gott tillstånd. Tack så mycket för hälsningarna i Gärds Annas brev. Är han något ..? eller H Jans Anna hur står det till med henne. Hälsa dem alla så kärt från oss alla och även Möcklind Britta hälsa så kärt. Olof Lind .. från Erik för en tid sedan. Han sade att han hade det bra. Bland annat bad han sina bröder skulle lyssna och vara undergivna de äldre och jag hoppas att du Olof Lind blir än bättre .. än jag var till de  mindre, sade han. Måste nu närma mig slutet för denna gång med många kära hälsningar till er alla från er dotter och syster Katrina Persson. Så kärt till .. och faster och morbror och moster Karin med familj. Och alla grannar och så många som vill vara hälsade från oss alla. Hur är det med Dalmans Kerstin ena pojk. Vi har hört sägas han är svagsint. Det skall säkert vara svårt för henne. Hälsa henne så kärt. Om ni skulle få se Maria Lund .. Flickan du talade om syster så får ni hälsa så mycket … Tacka för hälsningarna vi känner henne mycket väl. Många hälsningar till alla barnen från faster. 

BREV 25


Jerusalem april 1907


Dyra och älskade föräldrar och syskon svägerskor och barn!

Hjärtligt tack för brevet som kom mig tillhanda försliden fredag. Jag är mycket glad höra från er. Fastän sorgligt att far och mor är så dåliga. Hoppas att ni mår bättre nu. Hur det än är eller blir så vill vi vara nöjda med .. Gud han är .. Kärlek och barmhärtighet i alla sina vägar eller handlingsätt. Där det kan synas för människans ögon. Att vi väljer att Guds vilja ska ske på jorden som den sker i himmeln är nöjda därmed. Kunna vi alltid vara glada och tacksamma under alla omständigheter. Jag är frisk och mår gott. Litet emellanåt har jag huvudvärk och kastar upp. Jag har varit så ofta de senare åren efter det


(sid 2)


är färdigt känner jag mig så frisk. Det är väl något som vi har att gå igenom syster. Jag kommer så väl ihåg att mor var sådan när jag gick i skolan. När hon var i den åldern som jag är nu. O hur fort tiden går. Att det är så länge sedan broder dog. Glad att höra det går bra för dem vid Olers och att morfar kan vara dem till så gott stöd ännu. Mycket att var tacksam för. Hälsa dem alla så kärt. Jag har väntat att de skulle skriva någon gång och även broder Per. Du kommer väl … med ett långt brev hoppas jag. Förglöm det ej eller Stina du har ej skrivit mer än en gång litet på dessa 10 år eller snart 11 vi har varit här. Nu kan snart alla era barn .. Hoppas ni har glädje utav varandra. Skulle ni ej tänka er att vskriva till er faster någon gång och omtala hur allt går. Nu har vi varmt och vackert väder här nu. Så vi sitter ute så mycket vi kan.


(sid 3)


När vi har arbete som .. Vi har haft resande här en lång tid .. Så vi hjälper till med både ett och annat var det behövs. Jag har ej stickat mycket på sista tiden. Vi är alla någorlunda friska utan Anna Israel har lidit mycket av giktvärk. Hon är något bättre nu. Att Hanses Anna är så dålig … gott. Det är att vara nöjd med sin lott och alltid känna att Gud vet vad som är bäst för envar. Jag är glad syster att du är stark och frisk. Så att du kan hjälpa far och mor. Se till att alla deras behov. Bevisa dem all kärlek och vänlighet. Gud skall säkert belöna vars och ens verk. Hoppas att faster ej ska bli för svår utan att ni kan leda och hjälpa vad som hon behöver. Idag har Anna Israel eller Hol Anna varit ute i gården en stund. Det är 3 veckor idag sedan hon blev sjuk. Hon sade till mig: Jag är så glad att kunna gå ut litet i det gröna.


(sid 4)


Måtte dessa rader träffa er vid gott tillstånd. Jag undrar om ni far och mor kan skriva något mer någon gång. Skriv och omtala då fort ni kan hur det står till. Hälsa så kärt alla grannar och släktingar. Glad höra att moster Annas man är bättre. Hur är det. Har ni att kan ej känner att kunna arbete något mera. Det skall säkert vara svårt för honom. Måste närma mig slutet med många kära hälsningar från er dotter och syster Katrina P. Särskild hälsning till alla barnen från faster. Hälsa så kärt Möckelinds Britta med familj. Jag ofta påminner Linds pojkar att de skulle skriva till deras faster och tacka för hälsningar och brev. Men det går ej lätt synes det. hoppas de gör det någon gång. Många hälsningar från alla Nås folk till er. Lev väl och må så gott. Far och mor har ni någon ko nu eller hur har ni det? Svar väntas .. farväl


(i marginalen)

.. var det hälsningar från Ernst Halvarsen