Brev 6-10

BREV 6


Jerusalem den 15 maj 1898


Mina dyra och älskade föräldrar och syskon och alla därhemma.

Guds frid tillönskar jag er alla. Tack så mycket för brevet som jag fick mottaga från er den 12 i denna månad. Vari jag ser att ni alla är begåvade med hälsan utom far och mor som var lite svaga. Jag hoppas de är bättre nu. Det är mycket kärt att få höra från er. Jag förundrar mig över att far är så stark så han har kunnat varit med dig Per och kört kol och att mor kan sköta om sina bestyr. Det är roligt att få höra hur det går för er och vad ni gör. Det är mycket att tacka och lova Gud för. Nu har vi mycket varmt här. Mitt på dagarna är solen så het så vi kan knappt vara ute. När vi har något att göra ute så går vi tidigt på mornarna innan solen blir så het. Igår var vi ute och tröskade lite korn vi hade.  Bröderna lånade en maskin(*) som de drog, lik maskinerna i Nås. Det var en man som har köpt den för häst maskin.


(*) De låg nog inte mycket för Nåsfolket att bara invänta Guds dom utan de kom snabbt igång med olika jordbruksprojekt. I kontrast kring den tidigare ganska passiva tillvaron i kolonin.


(sid 2)


Så att det syns att de ej förstår sig på sådana ting här så mycket. Det var så många till oss när vi tröskade. Det var något nytt för dem att se. Bröderna har varit ute och tagit upp potatis i denna månad. Anna Person var med dem en vecka och en annan svensk syster. Potatisen är god men ej som i Larsånge. Den 5 juni en längre tid har förflutit sedan jag började brevet. Tiden ilar så fort. Snart har vi varit här i 2 år. O vilket under. När jag tänker på all den väg Gud har lett mig. I den avsikten att visa mig vad mitt hjärta är så kan jag ej annat än tacka och lova Gud för hans underliga väg och vårt kommande tillsammans blir av mer värde än någonsin förut. Gud har kallat oss att bli ett som fadern och sonen var. Detta är en djupt ting som människan ej kan fatta så som han ej vill nedlägga sitt liv och bli tillintetgjord och låta sig sönderkrossas. Jag finner ej ord att utrycka mig med. Hur härligt det är och blir med varje dag att få vara med i denna pressen att låta Guds eld intaga själen och bränna


(sid 3)


bort allt som är brännbart och i sällskap med den anden som vill pressa ann och ej ge vika för någonting. Är det härligt då är ingenting för svårt. Gud har kallat oss att bli sons beläte lika och med Gud är detta möjligt endast vi vill vara barn. Ha ett enfaldigt öga och se till vad vi kan lära och hur fort vår ande skall fullkomligas genom alla ting. Då han ej av hjärtat säga att kristi ok är ljuvligt och hans börda lätt och detta är vad vi traktar efter. Aldrig har jag sett det så rikligt som nu att se till Guds fruktans ande får råda uti mig. Att jag är viss i mitt sinne att det är Gud som leder mig uti alla mina företag. Att det är han som är först. Då kan jag (vi) vara trygga hur det än stormar. Du frågade broder i brevet om vi ej skulle gå ut och predika. Du tyckte att vi borde göra det och ej vara här inne och jag vill fråga är det ej nog predikan i denna världen? (*) Har det bringat något resultat? O nej världen är ondare än den någonsin har varit. Vi har att se till att få ut byken


(*) Just detta att de inte försökte sig på att predika externt eller omvända någon annan sågs med stor misstänksamhet av övriga kristna samfund i Jerusalem.


(sid 4)


ur vårt eget öga först. Sedan kan vi se klart nog att uttaga grandet som är i vår broders öga. Jesu säger då vi bli ett som fadern och sonen var då skall världen tro. Det är livet som vi har att leva. Fruktan som skall gå ut. Inga ord gäller om det ej går ut ifrån anden av Gud. Paulus säger om jag talade med människors och änglars tunga men icke hade kärleken så vore det till ingen nytta. Människan tror sig kunna och förstå så mycket men när ljuset får lysa in då får vi se att vi ej förstå eller kan göra någonting av oss själva och då kan Gud göra sitt verk ut i oss. Vi pressar an för ett högre mål. Vi är ej hör för äta och dricka och ha en god tid. O nej, vi lever ej i den tiden. Det finns ej någon vila eller rest för människan mera, endast i Gud är det ro och vila. Inom den borgen kan vi bli bevarade. Du nämnde om i brevet om jag var redo att möte Gud. Jag vill söga dig, broder, Gud kommer ej som vi har räknat ut. Vi har honom sått hör i ordet. Vi får känna än det


(sid 5)


ena och det andra i uppestigen (?) i oss som ej är av Gud. Då får vi svaret känna om det är verkligen Gud som vi vill ha först eller är det vår vilja. Vi tackar och lovar och välkomnar Gud att vi få känna vad i våra hjärtan är. Då har vi mött Gud så har vi att gå an varenda stund, akta och vakta på Guds röst. Välkomna allt som han stör (?) upp oss så länge det finns något i oss som kan störas (?). Vi kan ej stå i Guds heliga åsyn med några begär eller någonting från människan. Gud säger att vi skola vara heliga som han är helig och han har ej sagt något som det är omöjligt att komma upp till. Endast på en enda väg allena. Att ge upp all egen vilja och låta Gud vara först och sist. Detta är härligt men att ha en vilja för sig själv och tillika mena sig vilja ha Gud. Det är ett odrägligt liv. Det har jag gjort erfarenhet på. Gud står….


(sid 6)


Tack så mycket, Per, för kortet som jag fick från dig. Det var så kärt. Nu har du gjort ifrån dig i skolan också och så underligt så fort tiden går. Det skulle vara underligt att få se er alla unga och gamla. I Gud är allting möjligt. Jag måste nu närma mig slutet med denna gång med många kära hälsningar till er alla stora och små. Erik med familj och syster Anna. Från er dotter och syster Katrina Persson.

Hälsa så mycket Olers Jons och tacka för hälsningarna och Anders Karin och hela hennes hus och alla där och alla i Utankyrka och i Gärde och faster, morbror och moster och alla deras och så många som vill höra från oss. Jag såg i en tidning att morbrors Karin är gift och att de har en liten flicka vid mosters nu. Hälsa mycket Jons i Hjulbäck och Liss Matses. Om ni träffar Sjö Anders, hälsa från oss alla. Lev väl. Jag önskar er allt gott.


(i marginalen)


Skriv och låt mig höra hur det står till med er alla så fort ni kan. Jag väntar ni alla ska skriva lite. Josefs Brita och Anna Persson mjölkar och jag ibland och … och andra har vi som Hol Britta och hennes son. Vi har en ko och 25 getter som vi mjölkar så vi får mjölk i kaffe. Brita Matsson bad mig hälsa så mycket till Jantgumman och Janta Anna att det alla har hälsan och mår gott. Hon hälsa till er och alla grannar. Barnen är så stora och dugliga och de talar engelska så väl. Allt vad vi behöver så har vi allting gott.

Har ni fått färdig byggandet. Jag har ej hört något om det.

Hälsa så mycket Tipers. Vi har hört det skall bli stort bröllop där snart.

Lever Bajer Eriks de gamla. Hälsa dem så mycket och Pelles Sara med familj. Hur står det till med henne.

Tipersgården i Nås där det stundade bröllop.

BREV 7


Jerusalem den 12 mars 1899


Älskade föräldrar och syskon och alla därhemma! Guds nåd och rika välsignelse önskar jag er alla! Tack så mycket syster Anna för brevet som kom mig tillhanda förliden torsdag. Det är kärt att höra ni alla lever. Tacka gud där för. Det var roligt att se far var med i brevet litet än en gång och även mor som sände mig en mellanspets. Den var så fin och välgjord. Det stod på den … rätt". Mycken tack, mor och far, för allt. Det var kärkommet. Underligt att ej något var …. för brevet var öppet i bägge kanterna. Det har m…. säkert. Det övriga var oskadat. Jag såg av brevet att ni haft en kulen vinter. Har ni också varit ut, far? Bröderna de är borta och kör kol som vanligt. Jag förundrar mig även att barnen är så stora nu. Tänk tiden så fort den går. Karin går i nattvardsskolan nu såg jag i ett brev förra gången. Underligt att ej Stina eller barnen skriver några rader till mig någon gång. Jag vet väl var …. har jag kan ej undgå än jag väntar ändå.(sid 2)


Nu har vi sommar här. Det är så grönt och vackert. Igår var vi ute en stund och ryckte om ogräs. Ibland sådant som liknar vicker som vi äter. Solen var så het, vi blev så i genomvarma. Vi är nu alla friska fastän Jon(*) han är ej mycket stark ännu. Han är uppe alla dager och är ute och går. Vi hoppas han blir stark snart. Josefs Brita och en annan svensk syster bakar vårt bröd nu. De bakar nästan var dag. En eller två dagar i veckan de kan lämna. Nu har vi för det mesta kål, morötter och rovor bland mycket annat som har växt nu i vintertiden. Allt är så fint om vi äter med tacksamhet är allting sant. Vi är ej här för att äta och dricka och ha en god tid. O nej, utan för att utbildas i likhet med Jesus. Att samma ande må gå ut från oss som från Jesus Kristus. Att ni får känna en ande av moder och ej som förut vara herrar den ena över den andre. Vi har ej sett något sådant här(**) utan endast ett sökande efter att vi ska fatta andan av Gud och ej bostaven. Det är så enkelt men på samma gång så djupt, ty människan är så fallen från det liv som är i Gud så djupt sjunken i sig själv. Det är som man hade varken ögon eller öron.


(*) Hollisbetes Jon Jonsson, se även brev 18

(**)


(sid 3)


O hur underligt att vi är här tillsammans så många olika nationer(*). Alla har vi satt ut för ett och samma mål. Det blir mera betydelsefullt för var dag. Att jag är här och mera ansvarig ty jag kör sanningens väg och ingen annan väg finns för oss. Någon att ingå i Guds rike är att hata sitt liv. Jag tänkte just när jag fick detta brev från er. När ni talade om er önskan igen. Här får jag åter ett tillfälle att välja vilket jag håller kärast. Vägen var igenom min ande skall fullkommas eller min egen väg. Jag säger jag väljer att pressa an och med Guds folk. Kämpa här en lite tid. Jesus säger den som söker att behålla sitt liv skall mista det och den som mistar sitt liv han skall finna det. Jesus kunde ej gå hit eller dit utan han hade att föbli faderns vilja. Han hade sina ögon på honom allena. Så har jag att se till vad Gud vilja är och följa den. Då kan jag vara er den rätta hjälpen. Här har varit många stora missionärer och predikanter till huset. Alla säger det ör omöjligt att bli ett nu i denna tid. Kan ni se att de predikanter envar Guds ord som säger, att vi skall bli så som fader och sonen var då skall världen tro.


(*)


(sid 4)


Det är ömkansvärt hur människan kan låta sig bedragas genom att sätta sina egna tankar på Guds ord. Fattar bokstaven och så rusar iväg och tänker frälsa själar innan man har lärt känt sitt eget hjärta. Detta har vi känt envar av oss hur benägen man är att göra nåonting för Gud. Men att ge sitt liv till den sista droppen det är och blir ett annat ting än att låta tala om det är att sätta sig ned och leva livet. Det är det sista människan vill. Gud väntar för frukt och hela världen. Skulle jag ej prisa Gud att jag är här. I sanning där jag kan få lära känna mitt djupa fördärv och hur att komma ut därifrån. Jag har just nu kommit från mötet Djupheten och simpelhetens står ut som aldrig till förne för var stund vi är tillsammans Gud vill ha människan av tronen så att han allena skall vara konung. Måste nu närma mig slutet. Med många kära hälsningar till er alla, små och stora unga och gamla från er dotter och syster Katrina Persson. Skriv svar snart. Lev väl. Hälsa så mycket Knuts Kerstin, Halvarssens (?) flickor och tacka för hälsningarna. Är Lissjons Anna kvar hos O Mattson (?) Hälsa henne och alla där mycket och alla i Utankyrka alla Nåsfolket hälsar er alla. Det är kärt höra det går bra för Anna i skolan.


(marginalen)


Jag önskar er far en glad födelsedag och även lilla Lars har sin snart tror jag. Må så gott.

Jag är glad att ni ser till far och mor. Var milda mot dem.

Att faster och farbror är ensamma nu också och … hälsa de så kärt och vilket tungt liv de har vad människan har ådragit sig…. i fallet igenom det att hon ej förstod Guds mening från början.

Lever Karlström? Hälsa honom mycket med familj.

.. hoppas så i fortsättningen hoppas du vill skriva till din faster. Hälsa dina kusiner. Ni gör ett brev tillsammans. Jag fodrar väl snarast mycket om ni … skulle ni få se fina dockor önskar om jag kunde sända er några. Hälsa mycket morfar.

Mor jag vill sända er en lite näsduk som jag fick till julklapp. Håll tillgodo. Jag önskar dessa rader få träffa er och allt är väl.

Hälsa dem även i farbror Jons gård. Alla och de andra mina kusiner och även till Erik bagare med hustru Hol Brita.

Vicker

BREV 8


Jerusalem den 16 april 1899


Älskade föräldrar och syskon och alla därhemma! Guds frid och välsignelse tillönskar jag eder. Tack så mycket för brevet som jag fick mottaga från dig syster, Anna i går. Vari jag ser att ni alla lever och har hälsan någorlunda. Hoppas att far är bra tills dessa rader får träffa er. Det är kärt att höra det ni mor är så bra att ni kan sköta om det ni har, tacka gud för allt. Nu är det mycket varmt här. Allting växer och ser så lovande ut. Denna tid är den vackraste på hela året i dessa månader före midsommar. Sedan förtorkas allt av den brännande solen och det är därför att det ej kommer något regn på så lång tid. I denna månad har vi ätit nypotatis den var så stor som den vanliga vi hade i Nås och nu har även ni har kommit över den kalla tiden har sommar att förvänta snart. Tiden går så


(sid 2)


fort. Vi har snart varit här i 3 år, tänk så underligt. Om det ej vore så långt tänker jag ni skulle komma och se oss eller hur?  Jag önskar det. Om ni kunde komma så skulle ni säkert se att vi ej lider någon brist på något gott. Jag ser av brevet att ni är villig att hjälpa mig varpå jag ej tvivlar. Om det vore så att jag kunde ha det för mig själv. Det kan jag ej! Det är ej vägen in i Guds rike. På den vägen kan ej Jesu sinne få rum uti mig.  Som läser oss att vi skola älska vår nästa som oss själva. Om jag ser min broder vara i behov av någonting och jag tillsluter mitt hjärta för honom så kan ej Kristi kärlek bo uti mig och jag är kommen här att få hans sinne boende i mig och genom det att jag får se mig som en förlorad syndare som gud ser mig. Och jag är villig att övervinna det ända i mig själv då kan Gud ge mig av sina härliga förmåner och detta vill jag kämpa för. Att komma upp till genom att ha lite tålamod är det möjligt. Och detta är vi satta även till att dela med oss när Gud får oss


(sid 3)


beredda därtill. Då ska säkert sanningen gå ut till den suckande skapelsen. Jag kände det ömt när jag läste brevet som jag ville gråta inför Gud när hans ord blir så missförståt som är så enkelt och klart. Ej att jag undrar på någonting, utan det sanna bor i mig. Att älska det är mitt eget men jag har satt mig att överkomma detta. Jesus själv säger den som älskar fader eller moder, syster eller broder mer än mig är mig icke värd. Detta har jag levt upp. Jag har känt att det är så. Guds ord är sant och människan .. O! när vi tänker på Gud har väntat i 6000 år att få ett folk som skulle vara villigt att utföra hans plan och göra hans vilja så känns det som hjärtat skulle brista för en sådan långmodighet. Jag säger till mig själv. Må jag stå för gud och vandra i fruktan var minut så att även ni känna att det må vara Gud jag är efter och ej någonting annat. O! må jag ej så leva i detta ljus. Att jag skall ge


(sid 4)


er anledning att ha det jag har det svårt på något sätt och ej vill tala om det. Må Gud bevara mig därifrån. Ande känner ande. Nu kommer jag från middagsbordet. Vi hade nypotatis och nötter och färskt kött och efter hade vi kärnmjölk i stället för the. Jag tycker mycket om den med litet socker i, annars är den så besk. Vi har köpt sådan eller annan sur mjölk på senare tiden. Det är många som tycker som tycker om den. Det kommer ej någon grädde i koppen som ni eller mor brukade med på lördagskvällarna. Det är så gott ändå. Hur står det till med er alla? Hur går det för barnen? Har Karin gjort ifrån sig i skolan? Är det ej underligt när barnen blivit så stora? Hur står det till med broder Erik. Jag tänker deras barn är stora även. Skriv och omtala hur det står går. Far kan ni läsa mina brev? Kanske ni och mor har lärt er något eller hur? Hälsa så mycket till dem alla i Utankyrka och gärde och till alla släktingar och vänner och så många som villa vara hälsade. Till sist var ni på det hjärtligaste hälsade från er dotter och syster Katrina Person. Lev väl   


(i marginalen)


Alla nåsfolk hälsar er alla. Besse Matsson bad mig hälsa er så kärt att vi alla mår gott och en annan syster som heter Hanna Olsson från Skåne.

Hälsa mycket alla vid Olers. Anders, Karin, skolläraren Jansson med familj och till sist Prästgården och till Karin Kerstin, Langands Anna och alla där.

Jag sänder vår Brässan lars ett litet kort på hans födelsedag. Jag önskar dig lycka och framgång från din faster Katrina. Skriv och omtala hur gammal du är jag har glömt det och hur det går för er i skolan. Lev väl. Det var roligt att näsduken kom er tillhanda mer. Litet men välment.   

Vi är nu alla friska. Jan är så bra nu att han börjat baka oss bröd igen. Vi är glada därför och tackar gud för hans underliga vägar med oss envar. 

Jag sända vår brorson Lars ett litet kort på hans födelsedag. Jag önskar dig lycka och framgång från din faster Katarina. Skriv och omtala hur gammal du är Jag har glömt det och hur det går för er i skolan. Lev väl. Det var roligt att .. .. .. .. litet men välmenat

BREV 9


Jerusalem den 20 augusti 1899.


Älskade syster i broder med familj! Tack så mycket för brevet som jag fick mottaga den 18 juli. Därav jag ser att ni befinner er väl, vilket är roligt höra. Jag avsände ett brev hem dagen före jag fick ditt brev. Jag ser att ni haft mycket att göra som jag väl förstår också, men ändå roligt höra vad ni gör. Ni bakar hemma nu kunde jag förstå av brevet. Ni har väl slagit ifrån er nu tills ni får detta brev tänker jag. Här ser vi ingen som slår ty gräset växer ej så långt här emedan det ej kommer något regn på hela sommaren. Nu är det ej annat än fruktträdena som står gröna utom det som planteras i trädgårdar och vattnas var dag. Det skulle vara underligt för er att komma och se detta land och dessa människor här som det också var för oss. Det är nästan omöjligt att skriva om det


(sid 2)


så att ni får någon verklig idé om det. Det är då emellertid ett underligt land emot alla andra länder vi har sett. Vi har det mycket varmt. Nu idag är 28 grader varmt för en tid sedan var det ända till 37 grader. Kvällar och nätter är det så svalkande och bra att vara ute.  Dessa rum som vi har i är så bra. Ty värmen kan ej tränga sig in igenom dessa tjocka stenväggar. Vi har det i sanning bra. Allt vad vi behöva så får vi. Ingen som klagar att det går för mycket åt. Alla är glada och önskar endast att vi alla skall fatta kärlek till sanningen och bli vad gud har sagt. Ingen som är härskare över en. Utan en ande som endast vill upplyfta bära och hjälpa. Du nämnde om i brevet om jag hade mätt ut maskin.  Det har jag ej, han är lika bra som när jag var hos er. Jag stickar för det mesta av bomullsgarn strumpor och underkläder, en i annan gång så kommer det främmande som vill ha strumpor och andra ting även. Så vi stickar för dem också. Systrarna


(sid 3)


som syr. De har sömmat mycket för främmande, brudklänningar av silke så fina vi har aldrig sett dess like. Anna Persson och jag och en annan syster som är från Skåne som heter Tilda Berg är i Linds rum. så vi hjälper varandra att sköta om den och även var vi kan så vill vi hjälpa varandra. Pojkarna här de växer och är så stora och dugliga nu. De är så glada och fria de saknar ej sin moder. Aldrig talar de om henne. Erik han är så också så glad. Han säger ej såsom den intet hopp, utan tackar Gud för allt. Vi har de minsta pojkarna med oss i rummet och lilla Erik han sover med de unga bröderna i ett annat hus strax intill här. Nu sänder jag 2 fotografikort. Ett till dig syster och ett till far och mor. Jag tänker ni känner igen vem det är och de andra små korten till lilla Karin och Britta till deras födelsedagar. De är ju i september eller hur. Korten sänder jag ett paket för sig självt på samma gång som brevet. Skriv och omtala om ni får det och allt är oskadat. Hoppas ni finner er


(sid 4)


belåtna om det .. er tillhanda väl. Tack för .. du sände mig. Den var vacker. Det luktade litet av den. Mosters Karin är gift nu också O hur fort tiden går. Jag tycker det är ej länge sedan han var ett litet skolbarn när vi var i Nås. Många förändringar har skett. Den 14 i denna månad var det 3 år sedan vi kom hit. Tiden går som en ström. Hälsa så mycket till faster och farbror och morbror och moster och så många som vill vara hälsade från oss alla. Är far och mor hemma nu eller är de i Bua. Jag såg av brevet att de var hemma när du skrev när de var och hälsade på er. Hälsa dem alla så kärt från mig och alla barnen från er syster Katrina Person. Skriv och låt mig höra hur det går för er. Jag sänder ett blomsterkort i brevet till broder Pers flicka lilla Brita till hennes födelsedag om det ej komma för sent undrar om det ej är den sista i denna månad. Jag önskade om jag hade haft några fler fotografikort att sända till barnen. Håll till godo. Lev väl är min önskan. Måtte dessa rader få träffa er i ett gott tillstånd. Det är kärt höra från er.


(i marginalen)


Nu förstår jag de engelska måtterna. Nästan allt det är en dyrbar ting. Litet kan jag tala. Det skulle vara roligt för er att höra mig. Det är som när barnen börjar tala. Idag som är den 21 fyller jag 40 år. Barnen kom och sjöng för mig när jag satt vid frukost. De gör alltid så när vi har våra födelsedagar. Om ni kunde komma skulle jag bjuda er på kaffe bordet.

Ni även alla så kärt hälsade från mig. Hälsa alla i Utankyrka.


 BREV 10


Jerusalem den 11 feb 1900


Dyra föräldrar och syskon samt svägerskor och barn!

Tack för sist. Det kom till mig att jag skulle skriva och gratulera dig syster Anna med att sända dig en liten näsduk nu på din födelsedag och önskar dig lycka och allt gott. Jag hoppas att du får det till den dagen. Jag får hälsa er alla att jag har hälsan och mår bra. Trevnaden blir bättre och bättre för var dag. Allteftersom ljuset får lysa in i själen så blir det härligt att få vandra med dem som har satt sig för att överkomma människans rike och intåga Guds rike och detta ser vi är möjligt för var och en som vill. I sanning är oss en stor nåd vederfaren att vi får vara här tillsammans och lära känna vad människan är. Att han är ett obändigt ont som ingen annan än Guds ande kan ut.. O att vi har fått reda på vägen till livet. Det är en härligt ting


(sid 2)


att få vara tillsamman med dem som önskar endast att vi alla skall komma upp till vad Gud är. Var vi ej kunna bli bedragna om vi älskar sanningen. Jag kan ej beskriva den frid och vila som följer med att nedlägga sitt liv. Det är ej några svåra bud. O! nej Jesu ok är ljuvligt och hans börda känns lätt. Här är mycket vackert väder nu. Det har regnat här på senare tiden och solen är nu mycket varm somliga dagar. I går var vi ut några av oss och plockade blommor för pressning. Anna Mattsson(*) gör sådana kort som vi säljer. Det är så grönt och vackert häromkring nu. Bröderna är ute och planterar nu på dagarna. Lind är på ett ställe och arbetar nu. Det är 5 timmars väg dit, nära L ... De satt potatis där förliden vecka. Det är en stor man av våra grannar som rår om denna plats som ville att vi skulle taga den om hand. Det är en .. som hör till som de har att sköta om så får vi så och skörda för vår egen del utan att betala något. Det är en syster där hela tiden som lagar mat


(sid 3)


och passar upp bröderna. Det är ej samma utan det är ombyte. Jag tänker att jag kan komma dit också någon gång. De säger det är så vackert där också. Det är så många som kommer hit på våra möten på söndagarna. Idag har det varit ovanligt mycket folk hit. Många som kommer undrar att vi kan leva tillsamman så många i frid och kärlek. De ser att det är ett högre majestät vi fruktar. Sedan är det motsatsen vi är villiga att ta del i smäleken och bära den men villighet och glädje. Det är en man från Västmanland som har hört talas om oss i tidningar som har skrivit hit och önskar att komma. Han skrev till en annan man som har varit hit och densamma skrev och sände dennes brev. Där stod bland annat han önskade leva tillsammans med ett folk som lever för Gud och sitt samvete. Den 12 i dag har vi tvättat kläder som vanligt är på måndagarna. Klockan är nu 2 afton. Vi är just färdiga och jag skulle nu göra brevet färdigt. Det började regna just nu. Människorna här


(sid 4)


.. det stor och ser det som en välsignelse från Gud. Annars om ej regn kommer i rätt tid så ser det som ett straff för synders skull. Jag såg i ett brev som Anna Person(**) fick från Jan att broder Per har mistat ett finger. Hur står det till med honom och er alla? Detta var nog svårt för honom. Han kommer att sakna detta fastän det ej är mer än ett finger. Ingenting sker utan att Gud har en avsikt med allt. Om vi då vore visa att undersöka och se vad vi kan lära av allt och prisa Gud. Då blir ej något .. att uppstå i oss. Jag önskar om någon av er ville vara så snäll och tala vid .. att skriva efter stickmaskinens nålar. 2 brev och sedan andra nålar som jag skall draga ihop med 30 st nålar. Ni kunde tala vid Tipers Brita hon kan skaffa hem sina på för sätt. Maskinens ..ek är 6 nålar på .. Kännes och som maskin är lika. Om det skulle vara mycket jag har begärt så kan ni taga mindre för posten skull att få det från Stockholm och till Nås. Jag vet gör det bästa ni kan. Om ni då vill gå till .. Jan med detsamma. Det är många andra ting som han skulle sända. Hälsa honom att betalar er er för allt Hol Anna skall få ut sina pengar i vinter.


(i marginalen)


Hur står det till med broder Erik med familj. Hälsa dem alla så kärt. Jar har ej haft något brev på länge. Jag avsände ett föra Jul som jag ej har fått svar på.

Många kära hälsningar till er alla stora och små unga och gamla från er dotter och syster Katrina Person.

Vi har hört förskräckliga underrättelser från Nås angående de där pojkarna.

Hur går det för alla era barn? Måtte det gå er väl.

Linds pojk Lars har skrivit till Halvers Lars och sänder i mitt brev. Om ni vill vara snälla och ge det till Halvers. Om ej Lars är hemma om de ville sända det till honom. Vi har hört han är borta på skola så han lär sig engelska också. Därför skrev Lars Lind engelska. Om jag har haft tid sulle jag ha skrivit av det. Hann ej.


(*) Gästgiver Mats Matsson (näst äldsta) dotter

(**) Hanses Anna Persdotter (?) innan avfärden piga hos Gästgivar Mats Matsson